HARTMANN v boji proti infekcím

Téměř čtyři miliony případů infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče zaznamenají každý rok evropská zdravotnická zařízení. Spolu se Světovým dnem bezpečí pacientů pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) tak skupina HARTMANN zahájila inciativu ke snížení rizika infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče pod názvem – Mise: Prevence infekcí (M: IP). Ta je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a zvyšování všeobecného povědomí o problematice infekcí.

 „HARTMANN nabízí ucelený program Prevence infekcí. Cíl naší M: IP je dvojí: vzdělávat profesionální zdravotníky a zajistit větší bezpečí pacientů, se kterými pracují. To má formu individuálních konzultací na klinikách a v pečovatelských domovech zaměřených na optimalizaci procesů a předcházení možných rizik, ale také vzdělávání veřejnosti s cílem přiblížit jí prevenci infekcí,“ vysvětluje Thomas Haeni, viceprezident programu pro prevenci nemocničních infekcí spuštěného skupinou HARTMANN.   

Program proti nemocničním bacilům

Současná pandemie COVID-19 připomíná, jaký dopad mohou mít infekce na naši společnost. Už dávno před ní se však zdravotnická zařízení musela potýkat s takzvanými nemocničními bacily, jako je například meticilin – rezistentní zlatý stafylokok (MRSA). Náklady na léčbu zdravotních problémů způsobených těmito nákazami se v Evropě každý rok vyšplhají na sedm miliard eur, a to nemluvíme o utrpení pacientů, které nemuselo nastat, a o ztrátě jejich důvěry v zdravotnický systém.

 „Osobně znám jednu kliniku, která s obtížemi hledala nové zaměstnance, protože v ní předtím vypukla infekce, což vážně poškodilo její pověst, i když byla v ostatních ohledech považována za zdravotnické zařízení na vynikající úrovni. Holistická prevence může zachraňovat životy a zabránit následnému vzniku finančních nákladů,“ pokračuje Thomas Haeni.

Mise se v současnosti zaměřuje na čtyři nejčastější typy infekce: ventilátorová pneumonie (VAP), infekce močových cest vznikající v důsledku katetrizace (CAUTI), infekce související s operačním výkonem (SSI), a infekce krevního řečiště související s centrálním katétrem (CLABSI).

Samozřejmě nelze přehlížet ani infekční nemoci s nákazou mimo nemocnice: „Klasická chřipka a COVID-19 jsou nebezpečné, ale často se jim dá předejít. I tomu se naše mise věnuje,“ uvedl Thomas Haeni.

_photo_Thomas Haeni.pg

Thomas Haeni, viceprezident programu pro prevenci nemocničních infekcí spuštěného skupinou HARTMANN

Ucelenost a individuální přístup: M: IP v sobě spojuje obojí

Klíčovým prvkem mise je zřízení obsahového centra. Tato digitální platforma nabízí informace, novinky a tipy pro prevenci infekcí ve formě ucelených řešení. Důraz se klade na přístup zaměřený na výsledek. V této souvislosti se skupina HARTMANN může spolehnout na know-how svého výzkumného zařízení, kterým je výzkumný ústav BODE SCIENCE CENTRE.

„Nabízíme digitální a inovativní řešení pro monitorování hygieny a optimalizaci procesů, nástroje pro plánování optimálních postupů dezinfekce, jakož i další pomůcky pro snížení rizika infekce v nemocnicích, pečovatelských domovech nebo při ambulantní péči. Také podporujeme své partnery prostřednictvím praktických a vzdělávacích seminářů (např. webinářů), a samozřejmě nabízíme produktová řešení sestavená na míru tak, aby vyhovovala jejich potřebám,“ dodává Thomas Haeni.

„Budeme také poskytovat velké množství relevantních informací, protože iniciovat změnu a přinášet zlepšení můžete pouze tehdy, pokud máte odpovídající znalosti. Tímto způsobem můžeme nejlépe naplnit svou roli partnera,“ uzavírá Haeni.