Písecká psychiatrická nemocnice obnovila terapeutické skupiny

Písecká psychiatrická nemocnice

Písecká psychiatrická nemocnice obnovila systém léčby v terapeutických skupinách. Systém fungoval v předchozích letech, před více než půl rokem skončil. Prozatím jsou tři skupiny zaměřené na různé formy terapie. Využívá je několik desítek klientů.

Terapie je léčebná metoda, při které se nevyužívají léky, ale komunikace mezi terapeutem a klientem. V jedné z terapeutických skupin klienti řeší problémy spjaté s krizovými situacemi. Druhé dvě jsou prožitkové, jejich záměrem je posílit sebeúctu, rozvinout integritu osobnosti a posílit schopnosti zvládat obtížnější situace.

„Krizová skupina je otevřená a není časově omezená. Dochází do ní pacienti, kteří jsou v nemocnici momentálně hospitalizovaní,“ uvedl Jiří Kůs, který byl koncem minulého roku jmenován vedoucím terapeutické skupiny. Krizovou skupinu navštěvují klienti, kteří mají poruchu osobnosti. V nemocnici jsou tři psycholožky a tři další terapeuti.

Jde o jeden z prvních kroků, kdy nemocnice navazuje na kvalitu a principy z doby, kdy fungovala v lokalitě U Honzíčka. „Nejedná se o novinku, ale o model, který tu v minulosti fungoval. Vracíme se k osvědčeným principům, ale dáváme jim profesionální podobu, aby byly funkční,“ řekl Kůs. V plánu je i arteterapie. Všichni pacienti, kteří se zúčastní terapeutických skupin, jsou v Písku hospitalizováni.

Psychiatrická nemocnice Písek, která má 111 lůžek, léčí problémy od poruch afektivního spektra, postraumatických stresových poruch, poruch osobnosti, psychotických poruch či různých typů závislostí. Psychiatrická nemocnice začala v Písku fungovat v roce 1997, když v lokalitě U Honzíčka začala působit psychiatrická léčebna. Ta byla odloučeným pracovištěm léčebny v Dobřanech. V roce 2015 se nemocnice přestěhovala z nevyhovující zchátralé budovy do nových prostor v Žižkových kasárnách, což jí umožnilo zdvojnásobit počet lůžek.