Milan Kubek: Dopis politikům kvůli odměnám pro zdravotníky

MUDr. Milan Kubek, předseda České lékařské komory

Zdravotníci zachránili desítky tisíc lidských životů. Prezident lékařské komory žádá předsedy politických stran, aby mu pomohli prosadit požadavek na urychlené vyplacení odměn všem zdravotníkům za podzimní boj s epidemií. Přinášíme přepis dopisu v plném znění.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

obracím se na Vás jako prezident České lékařské komory s žádostí o pomoc. Protiepidemická opatření zavedená vládou na podzim 2020 byla v porovnání s omezeními platnými na jaře loňského roku méně přísná i méně účinná. V důsledku toho na nás udeřila epidemie nemoci Covid-19 obrovskou silou. Onemocněly statisíce lidí a Česká republika, která tak úspěšně zvládla jarní vlnu epidemie, se na podzim a v zimě propadla na pozici jednoho z nejpostiženějších států světa.

Zdravotnictví se ocitlo na samé hraně svých možností a již čtyři měsíce funguje v nouzovém režimu. Díky nezměrnému úsilí a obětavosti všech zdravotníků, i dobrovolníků, kteří nám pomáhali a pomáhají, se nám podařilo zachránit desítky tisíc pacientů. Přesto na Covid-19 zemřelo více než 14 000 lidí. Celková úmrtnost se v ČR po několik týdnů zvýšila o více než padesát procent a na přelomu října a listopadu byla dokonce dvojnásobná, takže demografové zaznamenali i pokles očekávané průměrné délky dožití. Současná katastrofa zkrátka nemá v naší novodobé historii obdoby a s důsledky nezvládnuté epidemie se bude zdravotnictví i celá naše společnost vypořádávat roky. Nebýt zdravotníků, byly by samozřejmě následky epidemie ještě mnohem horší.

Zdravotníci jsou nejpostiženější profesní skupinou. Nemoc Covid-19 již prodělo 57 000 zdravotníků, tedy prakticky každý čtvrtý z nás. Bohužel 40 zdravotníků zemřelo, z toho 18 lékařů. Řada kolegů a kolegyň má po prodělání nemoci stále zdravotní obtíže, přesto pracují. Ve zdravotnictví není dodržována ani karanténa. Na rozdíl od jiných oborů zdravotníci, kteří byli vystaveni rizikovému kontaktu, musí dále pracovat. Nemá je kdo nahradit. A to již vůbec nemluvím o tom, že není dodržován zákoník práce a že zdravotníci nemají ani možnost čerpat dovolenou. Zatížení je obrovské a trvá již čtyři měsíce. Musíme léčit, a navíc máme testovat a nyní i očkovat.

Zdravotníci jsou jako zdecimovaná armáda, která nestačila dobojovat podzimní bitvu s virem a již nás vláda svým nezodpovědným rozhodnutím rozvolnit počátkem prosince protiepidemická opatření v situaci, kdy jsme neměli epidemii pod kontrolou, poslala do bitvy další.

Za jarní vlnu epidemie byly zaměstnancům lůžkových zdravotnických zařízení vypláceny odměny. Zatímco v nemocnicích dostali odměny všichni, včetně obslužného personálu a administrativních pracovníků, zdravotníci pracující v ambulantním sektoru nedostali nic. Bylo to nespravedlivé, přesto jsme neprotestovali. Cítili bychom se trapně.

Za současné krize, jejíž řešení leží znovu na bedrech zdravotníků, bych však očekávat ze strany vlády, jejíž opakující se chyby a selhání musíme napravovat, jistou míru velkorysosti. Vzhledem k tomu, že o odměnách pro všechny zdravotníky za boj s podzimní vlnou epidemie vyjednávám s ministrem zdravotnictví docentem Blatným i s předsedou vlády Ing. Babišem bez konkrétního výsledku již dva měsíce, rozhodl jsem se takto veřejně Vás požádat o pomoc. Zdravotníci si odměnu za mimořádné pracovní nasazení zaslouží. Svojí obětavostí zachraňujeme tisíce životů a svojí prací udržujeme v chodu naši ekonomiku. Je trapné, že se odměny za práci musíme takto veřejně domáhat.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

podpořte, prosím, požadavek České lékařské komory, aby všichni zdravotníci bez ohledu na to, zda pracují v lůžkových nebo ambulantních zdravotnických zařízeních dostali za boj s podzimní vlnou epidemie Covid-19 mimořádnou odměnu ve výši 50 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda jde o lékaře, zdravotní sestry, laboranty či sanitáře. Všichni dělali a dělají co umí a mohou, všichni se snaží ze všech sil pomáhat, všichni riskují své zdraví i životy. Tato odměna by se měla týkat samozřejmě také soukromých lékařů a jejich zaměstnanců, kteří svojí prací ulehčují přeplněným nemocnicím. Zdravotnictví funguje jako celek. Spolupracujeme. Pokud by z tohoto řetězce vypadla jedna jediná složka, zdravotnictví se zhroutí. Proto musí tentokrát dostat odměnu všichni zdravotníci.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, podpořte, prosím náš legitimní požadavek a pomozte mi prosadit jeho splnění ze strany vlády. Pokud byste potřeboval jakékoliv další informace, jsem Vám plně k dispozici.

S uctivým pozdravem MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK