Rozmanitost využití konopné byliny v lékařství

MUDr. Rodion Schwarz

Po staletí, počínaje nejméně 500 lety před naším letopočtem, se konopí používá jako léčivá rostlina k léčbě nespavosti, gastrointestinálních poruch, jako anestetikum a pro náboženské praktiky. V 19. století začal výzkum aktivních látek v konopí (CB) ukazovat jejich potenciál využití v moderní medicíně.

Konopí v dnešní době přináší mnoho různorodých benefitů, v oblasti dermatologie, funkce mozku, demence a rakoviny. V dermatologii bylo zjištěno, že kanabinoidy jsou účinné při léčbě stavů, jako je epidermolysis bullosa a atopická dermatitida, zatímco v mozku bylo prokázáno, že kanabidiol má antipsychotické a anxiolytické účinky. Studie také naznačily potenciál terapeutických kanabinoidů při léčbě neuropsychiatrických symptomů spojených s demencí a jako léčba rakoviny. I přes různorodé výhody konopí je důležité naprosto omezit jeho užití při těhotenství a kojení. Jakákoliv forma této rostliny má potencionálně negativní účinky na vývoj plodu a dlouhodobé následky na kognitivní a behaviorální zdraví dítěte. Pojďme si dříve zmíněné výhody konopí a zároveň jejich negativa rozebrat níže.

Kanabinoidy v dermatologii

V posledních letech se zvyšuje množství klinických a preklinických studií zkoumajících použití kanabinoidů v dermatologii. Zároveň roste dostupnost a popularita produktů péče o pleť s obsahem CB. Výzkumy prokázaly účinnost konopí (Δ9-THC a CBD) při léčbě epidermolysis bullosa (nemoc motýlích křídel), kdy třem pacientům ve věku 36 až 61 let byla podávána tato léčiva pod jazyk, což vedlo k výraznému zlepšení bolesti a svědění už po měsíci užívání. Jeden z pacientů dokonce po dvou letech užívání těchto látek přestal brát morfin a amitriptylin a pokračoval jen v užívání podjazykových kapek.

Studie hodnotila účinnost perorálního A9-THC při léčbě sekundárního pruritu k cholestatickému onemocnění jater. Po užití Δ9-THC před spaním u tří nemocných, pacienti hlásili snížení svědění, zlepšení spánku a účinnost po dobu 4-6 hodin.

Dalším příkladem je, kdy lokálního léčiva CB u 60 pacientů s atopickým ekzémem zlepšil šupinatění, suchost a svědění kůže. „CBD vám může pomoci snížit otoky, zánět nebo různé podráždění způsobené kožními stavy,” říká MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař ze SCHWARZ CLINIC.

CBD má na mozek opačné účinky než THC

Konopí pomáhá nejen s kožními problémy, kanabidiol (CBD) má totiž antipsychotické a anxiolytické účinky a může být užitečný při léčbě psychotických a úzkostných poruch. S využitím neurozobrazovacích metod bylo zjištěno, že CBD má opačné účinky než THC a vede k významným změnám v mozkové aktivitě a konektivitě. „Dále bylo zjištěno, že CBD ovlivňuje mozkovou aktivitu a vykazuje opačné účinky ve srovnání s THC při specifických kognitivních paradigmatech, jako je zpracování emocí (fronto-temporální), verbální paměť (fronto-striatální), inhibice reakce (fronto-limbická- striatální) a sluchové/vizuální zpracování (temporookcipitální),” vysvětluje MUDr. Rodion Schwarz. Studie naznačuje, že tyto změny mohou odrážet terapeutický potenciál CBD pro funkce s vlivem na psychické poruchy. Nicméně, další výzkumy s více pacienty s psychickými poruchami a studie dlouhodobého užívání CBD jsou potřeba k potvrzení těchto výsledků.

Kanabinoidy jako potenciál k léčbě demence

Výzkumy ukazují, že léčebné kanabinoidy mají potenciál výrazně zmírnit neuropsychiatrické příznaky spojené s pokročilými stadii demence, jako jsou agitovanost, agresivita, problémy se spánkem a sexuální disinhibice. Tyto výsledky naznačují, že kanabinoidy by mohly být slibným farmakologickým přístupem k léčbě demence. Nicméně, aby byla jejich účinnost prokázána dlouhodobě a přesně určeno ideální dávkování a složení účinných látek, budou potřeba další kontrolované studie s většími vzorky. Zároveň je nutné brát v úvahu potenciální nežádoucí účinky a rizika interakcí s jinými léčivy, aby byla léčba maximálně bezpečná a účinná.

Protinádorové léky

Kanabinoidy mají potenciál jako terapeutická léčba rakoviny. In vitro a in vivo studie naznačují, že CBD má inhibiční a antimetastatické účinky na růst nádorů. Také mohou být užitečnou doplňkovou terapií k cytostatikům, a mohou zesílit účinky chemoterapie, fungovat jako antimetastatická a antiangiogenní terapie nádorů a podporovat imunitní systém při obraně proti rakovině. Existují působivé případové studie, které prokázaly snížení počtu cirkulujících nádorových buněk a zmenšení velikosti nádoru při opakovaných vyšetřeních.

Nicméně, je potřeba dalších výzkumů, aby se určil celkový potenciál kanabinoidů jako systémové terapie rakoviny, zejména s ohledem na smíšené výsledky pozorovacích studií. „Je důležité poznamenat, že podávání kanabinoidů v těchto studiích probíhalo prostřednictvím konzumace konopného oleje nebo uzeného/inhalovaného konopí a konopné produkty se během studie v mnoha případech často měnily,” zdůrazňuje MUDr. Schwarz.