Zdravotnické odbory píší politikům: Zastavte další zbytečné umírání lidí!

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Zveřejňujeme společnou výzvu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů týkající se pandemie COVID-19 a situace nemocnic a jejich zaměstnanců. Výzva je určená vládě, poslancům a politickým stranám na straně jedné a spoluobčanům a široké veřejnosti na straně druhé.

Vládě, poslancům a politickým stranám

Zastavte další zbytečné umírání lidí!

Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnému vydírání a napadání!

Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

Vezměte vážně hrozbu nových ještě více nakažlivých mutací koronaviru a nezahrávejte si s nezodpovědnými nápady na rozvolňování opatření, prodlužte nouzový stav.

Neprodleně rozhodněte o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Jedině tak lze omezit šíření koronaviru.

Postarejte se o takové kompenzace, aby zoufalá ekonomická situace a strach z příštích dní nevyháněly lidi na velice rizikové demonstrace do ulic.

Zveřejněte informace o skutečné situaci v nemocnicích, nejen počty aktuálně nemocných s COVID-19, ale i těch, kteří po 20 dnech od pozitivního testu v oficiálních statistikách nefigurují, přestože dál zůstávají ve vážném stavu v nemocniční péči, často dlouhodobě.

Zveřejněte konkrétní a pravdivé informace o přetížení zdravotnického personálu, o dramaticky zvýšených počtech pacientů a neúnosném množství odpracovaných směn.

Přestaňte šířit chaos, výhružky a zpochybňování závažnosti současné situace.

Ukončete mediální hry, informujte jasně a pravdivě veřejnost a v zájmu záchrany životů společně požádejte občany o solidaritu a dodržování nezbytných, byť nepříjemných opatření.

Spoluobčanům a široké veřejnosti

Překonejte, prosím, své znechucení a zklamání z neoblíbených politiků, z dosavadních zmatků i některých absurdit. Neuchylujte se kvůli tomu ke konspiračním teoriím či k občanské neposlušnosti projevované nedodržováním opatření proti šíření koronaviru.

Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří se starají o pacienty s covidem, že situace je velmi vážná, že i přes veškerou péči mnoho lidí rychle a neodvratně umírá. Že neumírají jen lidé velmi staří a velmi nemocní, ale i ti, kteří by jinak před sebou měli mnoho let hezkého života.

Věřte, že už je často pozdě, když pacienti v prudce se zhoršujícím stavu pláčí a litují toho, že dřív nevěřili závažnosti této nemoci a nechovali se zodpovědně. Nechtějte to také zažít!

Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří vás žádají o solidaritu, ohleduplnost a zodpovědnost vůči sobě i vůči ostatním lidem, protože COVID-19 je zákeřná a smrtící nemoc.

Věřte, prosím, zdravotníkům, že situace ve většině nemocnic je už nyní kritická, neriskujte, nechtějte se tam ocitnout nebo tam svou nezodpovědností poslat své nejbližší.