Čtyři rezidenční místa lékaře v oboru: Revmatologie

Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2 vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení.

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 18. 9. 2020. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.