Přednosta kliniky

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: Přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava