Přednosta / přednostka Chirurgické kliniky FN Ostrava

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přihlášky zasílejte v termínu do 30. 9. 2020 do 14.00 hodin na adresu:
Ing. Ivana Heraltová, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba