Přednosta / přednostka Interní kliniky FN Ostrava

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem LF Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přihlášky zasílejte v termínu do 20. 9. 2020, 14.00 hodin na adresu:
Ing. Ivana Heraltová, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba