Přednosta / přednostka Oční kliniky FN Ostrava

ZZ0195_plosny-1

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

ZZ0195_plosny-1

přihlášky zasílejte v termínu do 30. 9. 2020 do 14.00 hodin na adresu:
lhůta pro podání přihlášek byla prodloužena do 31. 10. 2020 do 14.00 hodin
Ing. Ivana Heraltová, MBa
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba