Přednosta/přednostka Ústavu patologie FN Ostrava

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa.

Přihlášky přijímá do: 13. 7. 2020 Ing. Ivana Heraltová, MBA, oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba