Přednosta/přednostka Ústavu soudního lékařství FN Ostrava

3

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

3