Přednostka/přednostka 1. chirurgické kliniky FN Ostrava

1

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

1