Primář/ka

Ředitel Revmatologického ústavu, Praha 2, Na Slupi 4 vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: Primář/ka klinického oddělení. Jedná se o jmenovanou funkci, přímo řízenou ředitelem ústavu
Předpoklady:
• VŠ vzdělání lékařského směru
• nástavbová specializace revmatologie, PhD. dokončené resp. před složením
Další požadavky:
• 10 let praxe v oboru
• Organizační, komunikační a manažerské schopnosti
• Aktivní znalost jednoho světového jazyka vítána
• Osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu
• Uživatelská znalost PC
• Morální, občanská bezúhonnost a zdravotní způsobilost
Nabízíme:
• Práci v moderním zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností
• Plnou realizaci v oboru
• Výhodné platové ohodnocení
• Možnost odborného rozvoje
• Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění a rekreace, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)
Požadované doklady:
• Přihláška se strukturovaným profesním životopisem a s uvedením stručné koncepce oboru
• Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• Aktuální výpis z rejstříku trestů
• Čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní řízení
• Souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č.110/2019 Sb. o GDPR.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky a požadované doklady zašlete písemně, nejdéle do 30. 7. 2019 na výše uvedenou adresu ředitelství ústavu.
Obálku označte: „Výběrové řízení LO-neotvírat.“ Termín konání VŘ bude uchazečům oznámen. Další případné informace poskytne sekretariát ředitele, tel. 234 075 244.