Ředitel/Ředitelka nemocnice

Rada Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Hustopeče, p. o. se sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Bližší informace o podmínkách předložení přihlášky, včetně požadovaných dokumentů, najdete na Úřední desce KrÚ JMK nebo na www.kr-jihomoravsky.cz (úřední deska; konkurzy a výběrová řízení nebo na tel.: 541 651 224)