Sestra

Gypo l, s.r.o., nám. Sítná 3106, Kladno, nabízí zaměstnání, práce sestry v ambulantním provozu gynekologicko-porodnické ambulance, informace naleznete na www.gynekolog.cz/gypol/
Kontakt: e-mail: [email protected], tel.: 603 241 968