Vedoucí pracoviště (katedry) mikrobiologie/IPVZ

IPVZ

ŘEDITEL INSTITUTU POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
RUSKÁ 85, PRAHA 10
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (KATEDRY) MIKROBIOLOGIE IPVZ.

Kvalifikační předpoklady:
specializovaná způsobilost v oboru mikrobiologie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost. Požadujeme předložení vlastní koncepce další činnosti pracoviště s důrazem na vzdělávání v oboru mikrobiologie.

Přihlášky do výběrového řízení doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopii „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971), výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu:
IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 – personální oddělení.