Výběrové řízení

Lékař se stetoskopem

Rada Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst:
• ředitele/ředitelky Nemocnice Znojmo, p. o.
• ředitele/ředitelky Nemocnice Ivančice, p. o.
• ředitele/ředitelky LILA – Domov pro postižené děti Otnice, p.o.
• ředitele/ředitelky Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

Bližší informace o podmínkách předložení přihlášky, včetně požadovaných dokumentů, najdete na Úřední desce KRÚ JMK nebo na www.kr-jihomoravsky.cz
(úřední deska; konkurzy a výběrová řízení nebo na tel.: 541 651 224)