Obviněný Horáček inkasoval i z vazby. Správní rada VZP bude kvůli tomu grilovat vedení pojišťovny


Zakázky za téměř milion korun zadala největší zdravotní pojišťovna firmě spojené s obviněným Tomášem Horáčkem. V době, kdy byl severočeský lobbista ve vazbě, inkasovala společnost Tender consortium 913 307 korun od VZP z úhrad českých pojištěnců.

Odborný magazín Ze zdravotnictví spočítal, že za dobu vazebního stíhání obviněného podnikatele Tomáše Horáčka si na něj napojená společnost Tender consortium přišla u Všeobecné zdravotní pojišťovny na 913 307 korun. Vyplývá to z Registru smluv. Největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP objednávala za dobu, kdy byl Horáček za mřížemi, například výrobu, tisk a distribuci marketingových a propagačních tiskovin. Redakce oslovila všechny členy Správní rady VZP, mezi nimiž jsou i čeští zákonodárci, zda jim to přijde v pořádku. Shodli se, že budou vedení VZP grilovat dotazy.

Požádají Kabátka o vysvětlení

„Budu žádat vedení VZP  v rámci správní rady o podrobnou informaci na aktivity v článku uvedené a jejich vysvětlení,“ řekl pro magazín Ze zdravotnictví poslanec vládního hnutí ANO a lékař Kamal Farhan. Věc nenechává chladnou ani někdejší poslankyni za KSČM a členku správní rady Soňu Markovou. „Otázkou uzavřených smluv s firmou Tomáše Horáčka se nyní na příkaz ředitele Zdeňka Kabátka zabývá interní audit VZP a předpokládám, že se na jednání Správní rady VZP v únoru dozvíme potřebné informace. Pokud byly smlouvy uzavřené proti pravidlům a byly nevýhodné pro VZP, budou zcela jistě učiněna potřebná opatření a vyvozena odpovídající osobní odpovědnost. Na dobrém jménu naší největší zdravotní pojišťovny mám samozřejmě velký zájem, stejně jako na jejím perfektním fungování. Jde mně především o zajištění potřebné kvalitní zdravotní péče o pacienty,“ sdělila. Ve stejném duchu bude prý jednat i přední český onkolog, profesor a poslanec Rostislav Vyzula (ANO).

Podle analytika Transparency International (TI) Milana Eibla nebyly podmínky tendru, který VZP vyhlásila, správně nastavené. „Pokud zadavatel platí z veřejných peněz zakázky za desítky milionů korun, měl by o to důkladněji ověřit, do jaké míry je dodavatel spolehlivý partner a do jaké míry vykazuje rizika ať už z hlediska střetu zájmů, či schopnosti zakázku splnit,“ citoval Eibla server Aktuálně.cz.

Správní rada VZP si na kobereček šéfa pojišťovny Kabátka pozve 25. února. Rámcovou smlouvu na 17 milionů podepsal totiž s firmou z Horáčkovy sítě právě Kabátek. Za dobu trvání kontraktu vysála společnost z největší veřejné pojišťovny přibližně 10 milionů.

VZP: Společnost vyhověla požadavkům

Smlouva byla uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení, které bylo vyhlášeno v prosinci roku 2016.Nabídku podali 4 uchazeči.Nabídky byly v rámci veřejné zakázky hodnoceny v souladu s ustanovením §114 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy základním kritériem byla nejnižší celková nabídková cena za požadovaný počet kusů tiskovin.Nabídka společnosti Tender Consortium s.r.o. byla nejnižší.Součástí nabídky každého uchazeče v dané veřejné zakázce byly i doklady k prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace uchazeče, jak požaduje, resp. umožňuje požadovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Společnost TENDER CONSORTIUM s.r.o. těmto požadavkům vyhověla.Účastník předem sdělil, že pro realizaci této veřejné zakázky využije v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek svého poddodavatele, kterého ve své nabídce identifikoval vč. uvedení informace o tom, jakou část plnění předmětu hodlá pomocí tohoto poddodavatele plnit.Dosavadní plnění ze strany společnosti Tender Consortium odpovídá smluvním podmínkám.Rámcová smlouva končí v roce 2019. Pro následující období je již v tuto chvíli připravována zadávací dokumentace pro novou veřejnou zakázku.Všechny tyto údaje lze ověřit na veřejně dostupném profilu zadavatele či v registru smluv.
Oldřich Tichý, mluvčí VZP


Seznam zakázek realizovaných z vazby:

Předmětem objednávky č. 55-OM-2018 je tisk a distribuce marketingových tiskovin. Cena: 369 586 CZK

Předmětem objednávky č. 8-OM-2019 je tisk a distribuce marketingových tiskovin. Cena: 86 369 CZK

Předmětem objednávky č. 43-OM-2018 je tisk a distribuce propagačních tiskovin. Cena: 270 422 CZK

Předmětem objednávky je č. 29-OM-2018 výroba a dodávka tiskovin. Cena: 60 922 CZK

Předmětem objednávky je tisk a distribuce marketingových tiskovin. Cena: 126 008 CZK