Advokátní komora: ministerstvo zdravotnictví nemůže omezit každé setkávání lidí

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Zdroj: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemůže ve stávající situaci omezit každé setkávání více než dvou lidí, uvedla dnes Česká advokátní komora (ČAK). Na twitteru napsala, že nelze akceptovat, aby daná nařízení vznikla postupem, který již od počátku „vyvolává pochybnosti samotné zákonnosti“.

Kroky ministerstva mohou podle komory nabývat charakteru obcházení účelu a smyslu zákona.

Vyjádření ČAK se týká mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 10. dubna, které kvůli koronavirové situaci až na výjimky zakázalo „spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby“.

Ministerstvo po skončení nouzového stavu vychází z pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ČAK však výklad obou norem svědčí spíše o tom, že setkávání lze zakázat na organizovaných akcích, které mají za cíl záměrné shromáždění lidí s předem daným účelem.

„Česká advokátní komora se domnívá, že toto nelze ztotožnit s jakýmkoliv volným pohybem fyzických osob a jejich setkávání, respektive nelze každé setkávání osob nazvat soukromou akcí, a tudíž prizmatem výše uvedeného, tímto diskutovaným mimořádným opatřením takovéto setkávání omezit,“ uvedla profesní komora ve vyjádření v Advokátním deníku.

„Omezení svobody pohybu osob či pobytu ve vymezeném prostoru je omezením základních práv a svobod, které je přípustné za trvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu,“ připomněla.

Zvolení takového postupu, který zákon nepředvídá, nelze podle ČAK ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví. V té souvislosti komora upozornila na to, že pandemický zákon umožňuje uložit lidem za nedodržení povinností pokuty až do výše tří milionů korun. Nesrovnalosti v opatřeních mohou vést podle ČAK k tomu, že sankce nebude možné vynutit.

Policie uvedla už ve středu, že dodržování omezení pro setkávání maximálně dvou lidí nebude kontrolovat venku ani uvnitř. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví totiž podle jejího stanoviska dopadá pouze na hromadné akce. „Pohyb osob na ulici, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt,“ napsala na twitteru.

ČTK, vlb