Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity znovu schválil návrh na odvolání děkana Pavla Zonči

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity už po druhé rozhodoval o odvolání Pavla Zonči z postu děkana ostravské lékařské fakulty. Pro odvolání hlasovalo celkem patnáct z devatenácti přítomných senátorů. Návrh byl proto přijat.

Akademický senát musel o odvolání Pavla Zonči hlasovat už podruhé. V prvním případě napadnul docent Zonča výsledek hlasování u soudu. A ten mu dal částečně za pravdu, když konstatoval, že během tehdejšího zasedání došlo k procedurální chybě, neboť senát nebyl ve správném obsazení. Na základě tohoto soudního rozhodnutí pověřil rektor Ostravské univerzity Jana Lata akademický senát lékařské fakulty, aby o odvolání znovu rozhodnul. A to i s ohledem na skutečnost, že je nyní senát v bezesporném složení. „My jsme přání pana rektora vyslyšeli a dnes jsme znovu o odvolání docenta Pavla Zonči hlasovali. Jako akademický senát, který zasedal dnes v platném složení, jsme udělali vše pro to, aby rozhodnutí nešlo z procedurálního hlediska znovu napadnout,“ říká předseda Akademického senátu LF OU MUDr. Igor Dvořáček s tím, že návrh na odvolání docenta Zonči co nejdříve předá k rukám rektora.

Podle Igora Dvořáčka stále přetrvávají důvody, proč byl docent Pavel Zonča opětovně odvolán. „Zejména šlo o jeho nestandardní personální politiku, v důsledku které tehdy odešlo, ať už dobrovolně či nedobrovolně, víc než osmdesát procent zaměstnanců s potřebným akademickým nebo odborným vzděláním. Bohužel i nařízené audity po jeho odchodu tehdy jasně prokázaly, že docent Zonča manažersky zcela selhal. Ať už šlo o různá nestandardní výběrová řízení nebo ukončování pracovních poměrů,“shrnul důvody opětovného odvolání Igor Dvořáček.

Návrh na odvolání děkana Zonči obdrží rektorát Ostravské univerzity co nejdříve. Rozhodnutí o odvolání docenta Zonči z pozice děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity tak už bude plně v kompetenci rektora Ostravské univerzity prof. MUDr. Jana Laty, CSc., který již dříve avizoval, že rozhodnutí akademického senátu bude plně respektovat.