Akreditační úřad asi probere situaci na Ostravské univerzitě

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Rada Národního akreditačního úřadu by se dnes na svém zasedání mohla zabývat situací na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OU), které hrozí omezení akreditace pro obor všeobecné lékařství. Důvodem jsou pochybení v přijímacích zkouškách, která zjistila kontrola Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Fakulta by pak do oboru nemohla přijímat nové studenty. Podle zastupujícího předsedy NAÚ Ivana Barančíka není tento bod sice na programu dnešního zasedání, ale nelze vyloučit, že se mu rada bude věnovat.

Zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se v médiích objevily loni. Na fakultu podle nich byli přijati studenti, kteří nesplnili podmínky. NAÚ posléze začal dění prověřovat a na základě zjištěných nedostatků jeho komise doporučila v červnu Radě NAÚ zahájit řízení o omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Podle rektora univerzity Jana Laty důvod k omezení akreditace není, protože fakulta nedostatky odstranila.

Ze zprávy, která unikla do médií, rovněž vyplynulo, že vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků a jejich dlouhodobému charakteru doporučila komise Radě NAÚ zkontrolovat i přijímací řízení v nelékařských studijních programech fakulty a na ostatních fakultách univerzity. Kdyby kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, zda s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, kterou škola získala minulý rok.

Univerzita na začátku července zaslala NAÚ svou odpověď. Podle rektora v ní argumentuje tím, že již provedla kroky, které do budoucna podobným pochybením zabrání. Škola podle něj neudělala nic protiprávního a jde o morálně-etický problém.

Rektor také již v červnu uvedl, že navrhne odvolání děkana fakulty Arnošta Martínka. Návrhem se ale nejprve musí zabývat akademický senát fakulty a podle Laty je o prázdninách problematické najít termín setkání. Důkladnou přípravou by se chtěl vyhnout podobným problémům jako před dvěma roky. Tehdy někdejší odvolaný děkan Pavel Zonča uspěl se svými námitkami u soudu, a univerzita tak loni musela řešit dvojvládí děkanů.