Alergie a astma se stávají nedílnou součástí našich běžných životů

Cílem Světového dne alergie a astmatu, jenž letos připadá na 7. května, je seznámení široké veřejnosti s problematikou těchto onemocnění. Vojenská zdravotní pojišťovna při této příležitosti upozorňuje na skutečnosti, které mohou vznik těchto nemocí ovlivnit, na důležitost konzultace s lékařem a také na nezbytnou prevenci.

Podstatou alergie, tedy poruchy imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím poškozujícím organismus nebo některé orgány, je přecitlivělost na určitou látku, tzv. alergen. Dispozice ke vzniku alergie je vrozená. Mezi alergeny patří například prach, roztoči, plísně, pyly trav, stromů či alergeny hmyzí, potravinové i lékové. Nějaká forma alergie postihuje 25 % populace a její výskyt stále roste. Alergici jsou rovněž hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu, odhaduje se, že nemocných lidí s astmatem je napříč Českem kolem 900 tisíc. Značná část z nich však není diagnostikovaná, nebo svoji léčbu zanedbává.

„Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, při němž dochází opakovaně k zúžení průdušek v reakci na různé podněty. Projevuje se souborem příznaků, z nichž nejzávažnější je dušnost, dráždivý kašel nebo opakující se záněty průdušek. Spouštěčem astmatu jsou mj. infekce dýchacích cest, alergeny, fyzická zátěž i znečištěné prostředí. Zarážející je, že téměř polovina případů astmatu zůstává neodhalena a pacientům se tak nedostává adekvátní léčby,“ upozorňuje Josef Křivánek, ředitel odboru komunikace a marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.

Astma sice není možné zcela vyléčit, ale díky moderní inhalační léčbě lze ve většině případů minimalizovat potíže, a hlavně zabránit trvalým změnám v průduškách.

„Správně léčený astmatik pak může vést celkem normální život. Kromě vhodné medikace je však nezbytné rozpoznání faktorů, které astma spouštějí nebo zhoršují, aby se jim nemocný mohl co nejvíce vyhýbat. K tomu je nutná konzultace s praktickým lékařem, alergologem či pneumologem,“ dodává Josef Křivánek z Vojenské zdravotní pojišťovny.

Důležitou prevencí proti astmatu je snaha o domácnost bez prachu, pylů a roztočů, častá výměna povlečení, udržování stálé teploty a vlhkosti vzduchu v místnostech. Jako vhodné pohybové aktivity pro astmatiky jsou doporučovány plavání, jóga, turistika, jízda na kole, klíčové je také posilování imunity a snaha zbavit se stresových situací. VoZP motivuje ke sportovním a pohybovým aktivitám, na řadu z nich svým pojištěncům přispívá. Více informací o preventivních programech pojišťovny naleznete na www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci.