Až 20 % lidí zneužívá urgentní příjem v nemocnici

zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Podle lékařů se stále častěji stává, že lidé nadužívají urgentní příjmy v nemocnicích, s 20 procenty z nich přicházejících do Krajské nemocnice T. Bati. Zdravotníci popisují, že čím menší problém, tím větší arogance u pacientů.

MUDr. Michal Pisár, primář Urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, upozorňuje na to, že naproti obsahu slova „urgentní příjem“ není ve skutečnosti všem pacientům, kteří sem přicházejí, nutně zapotřebí okamžitého a naléhavého ošetření. V poslední době se často setkává s případy pacientů, kteří nemají praktického lékaře, a tak místo toho volí cestu na urgentní příjem, kde není třeba žádné registrace. Častým jevem je také neochota praktických lékařů a ambulantních specialistů k poskytnutí ošetření mimo nemocnici, přičemž je jim snadnější pacienta poslat na urgentní příjem, aniž by před tím sjednali diagnózu či ošetření.

S narůstajícím počtem lidí, kteří nadužívají urgentní příjem k běžnému ošetření a vyšetření, dochází k vyhoření zdravotníků, kteří se snaží pomoci pacientům. Také se stává, že dochází ke konfliktům z důvodu rozdílných očekávání pacientů a možností akutní pomoci ze strany zdravotnického personálu. MUDr. Michal Pisár doufá, že se v budoucnu bude věnovat především těm pacientům, kteří skutečně potřebují akutní pomoc, a budou zvažovat alternativní způsoby léčby pro pacienty, kteří netrpí náhlými zdravotními problémy a jejichž došetření by mohlo proběhnout mimo urgentní příjem.

Bolest hlavy na urgentní příjem nepatří

Každodenně se setkávají zdravotníci s pacienty, kteří přicházejí na urgentní příjem s běžnými problémy a bolestmi, jako je bolest hlavy nebo zad, běžnou vyrážkou či s obavou ohledně užívání antibiotik. Mnohdy se objevují i případy, kdy pacienti mají obavy z poklesku plomby nebo jiných běžných potíží. Primář Pisár vyjadřuje své překvapení nad tím, s jakými triviálními problémy se pacienti na urgentním příjmu obracejí.

Na urgentním oddělení ve Zlíně a v Uherském Hradišti pracuje i praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Lapčík, který je již v důchodu. Často se setkává s pacienty, kteří s sebou přicházejí s triviálními potížemi, jako jsou bolesti zad nebo žádostí o léky, které by si mohli získat u svých pravidelných lékařů. Někteří pacienti jsou také závislí na léčbě benzodiazepiny a hledají možnost získání vyšších dávek. Lékař Lapčík popisuje situace, kdy pacienti požadují okamžitou léčbu bez ohledu na diagnostiku nebo odborný názor, což může vést ke konfliktům a napětí.

Je důležité zdůraznit, že lékaři na urgentních odděleních pracují s omezenými zdroji a kapacitami a jejich hlavním cílem je poskytnout rychlou a účinnou péči těm pacientům, kteří skutečně potřebují urgentní lékařskou pomoc. Není tedy možné vždy vyhovět každé žádosti o okamžitou léčbu nebo vydat recept na léky bez základního vyšetření a diagnostiky.

Mnohdy se lékaři bohužel nevyhnou konfliktům

Lékař Lapčík se snaží v těchto náročných situacích zachovat profesionální postoj a vysvětlit pacientům důležitost odborného vyšetření a stanovení správné léčby. Konflikty a nepochopení jsou však často nevyhnutelné, zejména pokud jsou pacienti neochotní naslouchat racionálním argumentům lékaře.

Celkově je důležité, aby pacienti byli informováni o správném využití zdravotních služeb a respektovali práci lékařů na urgentních odděleních, kteří se snaží poskytnout péči co nejefektivněji a spravedlivě v rámci možností daných daným prostředím.