Brněnské ICRC rozšířilo spolupráci s americkou Mayo Clinic na výzkumu léčby cukrovky

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně rozšířilo svoji výzkumnou spolupráci s Mayo Clinic, jednou z nejlepších nemocnic v USA. Vedoucí Centra buněčného a tkáňového inženýrství FNUSA-ICRC doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. nově spolupracuje s Dr. Quinnem Petersonem z Centra pro regenerativní medicínu této světoznámé kliniky.

Spolupráce spočívá v přenosu výzkumu kmenových buněk do klinických aplikací. „Cílem celého projektu je připravit buněčnou strukturu, která by v těle byla schopna nahradit nefunkční buňky slinivky břišní, zodpovědné za produkci inzulínu. Tím by se obnovila přirozená produkce inzulínu u pacientů s cukrovkou především I. typu,“ řekla Irena Koutná.

Vědci z FNUSA-ICRC vytvoří například z buněk krve dospělého člověka „umělé“ kmenové buňky tzv. indukované pluripotentní kmenové buňky, které odešlou do USA, kde je kolegové podrobí procesům přeměny na buňky slinivky břišní. „Náš výzkum musí zodpovědět otázky týkající se zejména bezpečnosti těchto „umělých“ buněk. Velkým přínosem je to, že Mayo Clinic má obrovské zkušenosti s preklinickým testováním na zvířatech, což může dramaticky zrychlit přenos celé technologie,“ dodala docentka Koutná.

V České republice je FNUSA-ICRC v současnosti jediné pracoviště, které je schopno vyprodukovat tyto buňky v požadované klinické kvalitě. „Úkol mého týmu spočívá zejména v tom, připravit dostatečně kvalitní buňky. Ve světě sice již existují pokusy o podobné uměle vytvořené struktury, nicméně řada experimentů ztroskotává právě na nedostatečné kvalitě primárních buněk,“ zdůraznila Irena Koutná.

FNUSA-ICRC spolupracuje s výzkumníky z Mayo Clinic již téměř 10 let, například v oblasti výzkumu kardiovaskulárních chorob nebo Alzheimerovy choroby. Dosud se díky spolupráci mezi oběma institucemi realizovalo 180 stáží, vzniklo téměř 200 článků v odborných časopisech, nová diagnostická metoda a zařízení chráněná společným patentem obou institucí u amerického patentového úřadu. Díky spolupráci s Mayo Clinic získali čtyři mladí výzkumníci z FNUSA-ICRC mezinárodní ocenění typu „mladý výzkumník roku“ např. od Americké kardiologické asociace a Americké alzheimerovské asociace.