Bulovka rozšíří centrum pro izolaci nemocí o intenzivní péči

Nemocnice Bulovka

Pražská Nemocnice Na Bulovce rozšíří centrum pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc o lůžko pro intenzivní péči. Koncem roku získalo oddělení statut centra specializované péče, informovala v tiskové zprávě. Bulovka je jednou z osmi pražských velkých nemocnic, z Prahy a středních Čech do ní míří nejvíc sanitek ze všech.

„V současném bioboxu jsme schopni pacientovi poskytnout základní léčbu, nicméně nemůžeme zde provádět umělou plicní ventilaci a očišťovací metody, například dialýzu při selhání ledvin,“ uvedla primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice Hana Roháčová. Ministerstvo zdravotnictví už podle ní schválilo nezbytnou přestavbu prostor.

Klinika je jediným civilním specializovaným pracovištěm, jehož hlavním úkolem je ochrana občanů před vysoce nakažlivými nemocemi jako je například blízkovýchodní respirační syndrom (MERS), plicní forma moru, krvácivé horečky typu ebola nebo lassa.

Do Evropy jsou takové nemoci importovány několikrát za rok. Pokud někdo přicestuje z oblastí, kde se vyskytují, a zjevně trpí příznaky, musí být co nejdříve izolován a hospitalizován právě na Bulovce. Může přijmout až čtyři.

„Pokud má lékař podezření na vysoce nakažlivou nemoc, musí okamžitě kontaktovat orgány na ochranu veřejného zdraví, což je epidemiolog, a následně naše specializované centrum,“ popsala Roháčová. Podle ní musí být chráněno i okolí pacienta, personál, převozová služba i další lidé, kteří s ním přišli do kontaktu. „Zásadní je, aby se pacient co nejrychleji ocitnul ve speciálním bioboxu – uzavřeném prostoru, ze kterého je znemožněn únik choroboplodných zárodků,“ dodala.

Centrum je vybaveno ochrannými pomůckami, obleky s filtrováním vzduchu a vlastním přístrojem pro základní laboratorní vyšetření. Pracuje v něm 25 speciálně vyškolených zdravotníků, kteří jsou schopni přijmout pacienta do hodiny od prvního hlášení podezření na vysoce nakažlivou nemoc. Kromě centra na Bulovce se zároveň aktivuje také provoz speciální vojenské nemocnice v Těchoníně, kde kvůli větší kapacitě budou pečovat o lidí, kteří byli s nakaženým v kontaktu.

ČTK