Byla otevřena nová výzva programu Zdraví zaměřená na prevenci onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách

Výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu „Zdraví“ vyhlásilo v uplynulých dnech Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Výzva se zaměřuje na prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách. Žádosti o grant lze podávat prostřednictvím informačního systému CEDR do 30. září 2020.

Otevřená výzva Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci

Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 27. 7. 2020 – 30. 9. 2020

Alokovaná částka: 42 823 508 CZK

Minimální výše grantu: 5 200 000 Kč; Maximální výše grantu 21 411 754 Kč

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  1. Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romskou populaci, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění.
  2. Zajištění odborných podkladů, na jejichž základě budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se vybraných přenosných a nepřenosných onemocnění specifických především pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Hlavním účelem takto vytvořených odborných doporučení bude vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností praktických lékařů a dalších zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty z těchto lokalit, a to zejména o romské pacienty.

Mezi oprávněné žadatele patří poskytovatelé zdravotních služeb a péče podle § 111 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví poskytující obdobné zdravotní služby a péči (multioborové spektrum léčebně preventivní péče).

Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a na webu Fondů EHP.

Podpořeno z programu „Zdraví“ financovaného z Fondů EHP.