Cenu Czech DIGI@MED Award vyhrály aplikace CF Hero a LISA, čestné uznání dostala Záchranka

Soutěž inovativních digitálních řešení ve zdravotnictví vyhrála v kategorii EXISTUJÍCÍ PROJEKT aplikace CF Hero – kouč pro mladé pacienty s cystickou fibrózou. V kategorii NÁPAD, IDEA, PROTOTYP zvítězila aplikace LISA, která rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Čestné uznání si zasloužila aplikace Záchranka, která je oficiální aplikací Zdravotních záchranných služeb ČR.

První dva vítězné projekty získaly od pořadatele po 100 000 Kč na svůj další vývoj a rozšíření. Soutěž Czech DIGI@MED Award uspořádala biotechnologická společnost Roche.

„Cílem Czech DIGI@MED Award je ocenit projekty, které v praxi přináší užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům. Velmi nás těší, že se to s mobilní aplikací CF Hero a projektem LISA podařilo naplnit. Některé typy projektů získávají publicitu a finance na rozvoj obtížně, také proto jsme s kolegy v Roche založili soutěž Czech DIGI@MED Award, která pomůže startupům v jejich rozvoji a zvýší tak jejich dostupnost potřebným pacientům,“ vysvětluje David Skalický, ředitel oddělení Market Access & Governmental Affairs.

Význam podpory českých autorů inovativních projektů pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v zahraničí potvrzuje i předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Nápaditost je stejná, máme jen slabý marketing a bez toho se nedá do světa proniknout,“ říká prof. Štěpán Svačina.

Mobilní aplikace CF Hero pro teenagery s cystickou fibrózou

Aplikace CF Hero zábavnou formou buduje dlouhodobý návyk denních inhalací a dechových rehabilitací u pacientů s cystickou fibrózou. Jádro realizačního týmu autorů tvoří Marek Vosecký, otec 5leté dívky s cystickou fibrózou; Jan Mihule, který se sám s nemocí úspěšně potýká už 37 let, a jejich kolegyně Barbora Červenková. „Je to opravdu skvělý pocit, když vidíte výsledek dvouletého snažení mnoha lidí naživo. Spontánní zpětná vazba od uživatelů je doslova dechberoucí,“ říká Marek Vosecký.

Oni a jejich tým se snaží zlepšit život mladých pacientů a zvýšit jejich věk dožití. Pacienti totiž často ztrácejí motivaci v náročném léčebném režimu pokračovat, a kvůli tomu jeho dodržování u teenagerů klesá v průměru na méně než 60 %. CF Hero zlepšuje nejen odhodlání dodržovat časově náročnou terapii, ale pomáhá ji i zefektivnit. „Máme velkou radost, že jsme cenu získali, a bereme ji jako odměnu všech členů týmu za jejich vynaložené úsilí. Výhru použijeme na rozvoj a vylepšení aplikace. Plánujeme například re-design některých částí aplikace, aby byla pro uživatele ještě příjemnější a atraktivnější. Zároveň bude v listopadu aplikace k dispozici i na Slovensku a v roce 2020 plánujeme rozšíření na německý trh,“ prozradil Vosecký.

LISA modeluje výsledky operace a podporuje výzkum regeneračního potenciálu jater

Základní myšlenkou aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer) je rozšířit možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater. Jejím cílem je provádět operace co nejefektivněji pomocí modelování výsledku operace a přesnějšího odhadování zbytkového objemu orgánu.

„Aplikace vychází z 3D tomografických dat a na základě algoritmu počítačového vidění získáme geometrické modely orgánů a cévního řečiště, z nich se potom vychází při modelování průtoku játry a z toho se potom odhaduje, kolik procent orgánu zůstane pacientovi,“ popisuje autor aplikace Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D.

Aplikace, přestože je zatím ve fázi prototypu pro výzkum, je unikátní právě díky schopnostem mapování a statistického popisu geometrie cévního systému jater. Následné vizualizace jsou používané i pro vyhodnocování, výuku a výzkum regeneračního potenciálu jater.

„Výhra v soutěži Czech DIGI@MED Award je pro nás důkazem, že spolupráce techniků a lékařů, kterou dlouhodobě podporuje Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, dává smysl. Samotný vývojářský tým úzce specializovaného projektu je malý, a proto je pro nás každé ocenění důležité. Výhru využijeme jednak na rozvoj aplikace, jednak na prohloubení spolupráce s univerzitou v Římě, kde si dále rozšířím znalosti o reprezentacích geometrických modelů vhodných pro popis cévního systému jater, které pak aplikuji v projektu LISA,“ dodal Miroslav Jiřík.

Aplikace Záchranka pomohla již desítkám tisíc lidí

Čestné uznání za mimořádný přínos si odnáší aplikace první pomoci Záchranka, která dokáže lokalizovat zraněného pomocí GPS. Aplikaci si od jejího uvedení stáhlo více než 1 100 000 uživatelů, každý den s ní volá o pomoc cca 50 z nich, na základě volání z aplikace vyjela sanitka na pomoc už ve více než 40 000 případech.

„Do soutěže Czech DIGI@MED Award jsme se přihlásili, abychom zvýšili povědomí o aplikaci Záchranka. Projekt jsem poprvé prezentoval v roce 2012 v rámci své bakalářské práce na konferenci k inovacím, kterou pořádala právě společnost Roche. O týden později jsem Záchranku poprvé představoval záchranářům a tam začala cesta jejího vývoje. O sedm let později je to opět společnost Roche, která oceňuje přínos aplikace spolu s deseti odborníky v oboru. Toho si moc vážím,” svěřil se Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.

Aplikace po stisknutí nouzového tlačítka odesílá nouzovou zprávu na dispečink nejbližší zdravotnické záchranné služby. Zpráva obsahuje přesnou polohu, stav baterie mobilního telefonu, osobní informace včetně zdravotního stavu, kontakty na osoby blízké. Současně aplikace vždy vytáčí linku 155 a je schopna automaticky rozpoznat lokaci – na horách, nebo u vody odesílá nouzovou zprávu automaticky paralelně i Horské, případně Vodní záchranné službě. Aplikace je plně přizpůsobena neslyšícím i nevidomým. Aplikace funguje také v Rakousku a na slovenských horách, brzy se přidá i Maďarsko.

Deseti členná porota složená z renomovaných odborníků působících v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, obchodu a marketingu hodnotila celkem devět přihlášených projektů. Hodnocení bylo dvoukolové a porotci projekty hodnotili na základě dopadu inovačního potenciálu, přínosu pro uživatele, přínosu pro velikost populace a proveditelnost.

Členové poroty Czech DIGI@MED Award

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK, Praha

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Lucie Brešová, ex-Managing Director Kiwi.com, podnikatelka, investorka

Miloš Čermák, exšéfredaktor iHNed.cz., konzultant a spolumajitel firmy NextBig.cz

Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku

David Vrba, Ex 3M, partner v Cocuma.cz, Digiskills.cz a RBA.cz

Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

Další informace:

Czech DIGI@MED Award:  www.digimedaward.cz

(komerční sdělení)