Cenu města Plzně letos obdrží lékařka Milena Králíčková

Plzeň. Zdroj: Pixabay

Cenu města Plzně, jíž Plzeň už víc než půl století oceňuje přední vědce, vědecké kolektivy, objevy či významná umělecká díla spojená s městem, letos obdrží plzeňská lékařka Milena Králíčková. Ocenění předá primátor Martin Baxa (ODS) vědkyni a pedagožce za práci v oboru léčby neplodnosti 28. října při slavnostním shromáždění k 101. výročí vzniku Československa. Schválili to dnes zastupitelé.

„Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí,“ řekl Baxa.

Sedmačtyřicetiletá vědkyně pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Devátým rokem vede na lékařské fakultě ústav histologie a embryologie. V ústavu a v Biomedicínském centru spolupracuje na výzkumu pohlavních buněk. Na konci minulého století pracovala v Bostonu, kde se věnovala genetickým příčinám poruch plodnosti. V roce 2016 byla jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na Univerzitě Karlově. Od roku 2014 je prorektorkou univerzity pro studijní záležitosti a od letoška také jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je také mimo jiné ambasadorkou Fulbrightovy komise.

Cena města Plzně je spolu s čestným občanstvím nejstarším městským oceněním. Poprvé byla předána v roce 1968. Za minulého režimu bylo do roku 1975 oceněno 18 osobností. Po šestnáctileté pauze se začala cena opět udělovat v oce 1991 a dosud ji obdrželo 27 vědců a umělců. Naposledy v roce 2016 ji dostal Daniel Georgiev a vědecký tým za objev sloužící pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk.

ČTK