Cenu práce lékařů a sester znehodnocuje inflace, ČLK to chce napravit

MUDr. Milan Kubek, předseda České lékařské komory

Česká lékařská komora požaduje navýšení ceny práce všech zdravotníků o 20 procent. To představuje chybějící dorovnání inflace od roku 2006. Žádá i její pravidelnou valorizaci.

Lékařská komora požaduje zvýšení ceny práce o 20 procent u nositelů výkonů, tedy ne pouze lékařů, ale všech zdravotníků. Současně požaduje její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace, jako je to u ostatních režijních nákladů. Návrh má být projednáván na pracovní skupině ministerstva zdravotnictví už 5. března.

„Není normální, aby cena práce plně kvalifikovaného lékaře stagnovala navzdory inflaci a růstu nákladů lékařských praxí na částce 512 korun za hodinu. Těchto 512 korun přitom není výdělkem lékaře, ale příjmem jím provozovaného zdravotnického zařízení, které z této částky musí hradit všechny své náklady.  Soukromí lékaři totiž žádné dotace nedostávají,“ vysvětlil prezident ČLK Milan Kubek.

Právě cena práce lékařů a dalších zdravotníků byla od roku 2006 valorizována pouze jedenou (2016), a to o 10 procent, na základě dohody prezidenta ČLK Milana Kubka s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

Podle komory dosáhla od roku 2006 do současnosti kumulovaná míra inflace přibližně 30 procent, práce zdravotníků je tak kvůli inflaci ohodnocena o 20 procent méně, než by reálně být měla.

„Zdravotní pojišťovny sice s naším návrhem nesouhlasí, avšak nejsou schopny vysvětlit, proč mohou být pravidelně valorizovány režijní náklady poskytovatelů zdravotních služeb a proč zároveň není valorizována cena práce nositelů výkonů, aby poskytovatelé měli prostředky na zvyšování platů a mezd. To přece odporuje zdravému rozumu,“ dodal Kubek.

Podle něj je tak otázkou, jestli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpoří zdravotníky alespoň tentokrát. Ministerstvo zdravotnictví ani ministr se však k věci nevyjádřilo.