Česko je světová velmoc v bio-optimalizovaném osvětlení, potvrdily to studie

Expert Hynek Medřický vysvětluje vliv složení světla na lidský organismus

České, světově unikátní studie,  které vznikly díky existenci jedinečných světelných zdrojů a spolupráci praxe a mezioborového týmu špičkových vědeckých kapacit,  potvrdily prospěšnost pro-kognitivního a biodynamického světla pro studenty na gymnáziích a stejně tak i pro seniory a pečující personál v pečovatelském domě. Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s odborníky ze společnosti Spectrasol vyvinuli nový typ svítidel jejichž barevné spektrum se velmi blíží přirozenému slunečnímu záření.  Toto má pozitivní vliv na bdělost, pracovní výkon, náladu, schopnost soustředit se, učit se novým věcem a v dlouhodobém horizontu také na kvalitu spánku a celkové zdraví, jak prokázala řada mezinárodních výzkumů. Čeští odborníci nedávno dokončili a vyhodnotili světově unikátní studie ve dvou různých prostředích, kde bio-optimalizované osvětlení pomáhá doplnit chybějící přirozené denní světlo.

Prvním projektem byla svítidla v učebnách pražského Gymnázia Na Pražačce. Zde bylo instalováno nové plnospektrální, pro-kognitivní osvětlení s vyváženým zastoupením všech vlnových délek ve spektru v rozsahu 450-650 nm a s důrazem zejména v biologicky aktivizující oblasti modré a azurové části spektra, obdobně jako je tomu u denního světla. Vědecká studie několik let zaznamenávala kognitivní výkonnost, studijní výsledky, ale také subjektivní hodnocení nového osvětlení od studentů i pedagogů. Výsledky této první studie jsou jednoznačné: Při nedostatku denního světla je vhodným postupem instalace pro-kognitivního osvětlení, které je v současné době nejbližší dostupnou náhradou přirozeného denního světla. Oproti běžnému osvětlení, studie potvrdila zásadní zlepšení v rychlosti rozhodování, schopnosti soustředění a funkci krátkodobé paměti u studentů v zimních měsících.

„Celkové výsledky žáků a lepší výkonnost v kognitivních testech potvrdily, že jsme na správné cestě. Když porovnáme známky na vysvědčení před a po instalaci osvětlení, zjistíme statisticky významné zlepšení průměrných známek“ říká Dr. Lenka Maierová, vedoucí vědeckého týmu z UCEEB ČVUT v Praze, který experimentální výzkum prováděl.

Na první studii navázala v krátké době druhá významná studie v berounském Domově seniorů. Tam byla umístěna tzv. biodynamická svítidla. Denní osvětlení zajišťovalo světlo svým spektrem nejpodobnější přirozenému slunečnímu svitu, ve večerní době světlo plynule přešlo do spektra s významně potlačenou složku modrého světla, která se v přírodě po setmění standardně neobjevuje.

“Zatímco plnospektrální vitalizující denní světlo podporuje kognitivní výkon a dobrou náladu, večerní světlo, díky inovativně vyřešené distribuci, bohatě postačuje pro zrakovou orientaci klientů i personálu,” vysvětlil postup Hynek Medřický, expert na světelné systémy ze Spectrasolu. Pro nutné noční orientační osvětlení světla byla nainstalována tlumená svítidla zcela bez modrého světla tak, aby umožňovala klidný nerušený spánek.

„Systém nočního osvětlení zajišťuje dostatečnou orientaci a podle hodnocení klientů zvyšuje jejich jistotu při pohybu po místnostech. Tím významně snižuje riziko úrazů, což je pro seniory velmi důležité,“ popsala přínosy studie Dr. Lenka Maierová z ČVUT.

Výzkumu se účastnilo celkem 19 klientů Domova Seniorů TGM v Berouně a 13 dobrovolníků z řad personálu. U jedenácti klientů v testované skupině, bylo v jejich pokojích aplikováno biodynamické osvětlení, u osmi klientů v kontrolní skupině, byla výměna osvětlení pouze simulována a světelné parametry zůstaly původní. Objektivní hodnocení účinků osvětlení prováděl Národní ústav duševního zdraví v Klecanech.

“Klienti z pokojů s biodynamickým osvětlením se po deseti týdnech zlepšili také v kognitivním výkonu měřeném Addenbrookským kognitivním testem, a tato míra zlepšení pozitivně korelovala se zvýšenou amplitudou melatoninu,” vysvětlila výsledky studie doc. Zdeňka Bendová z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podobně osvětlení hodnotili i sami klienti domova, kteří se dle svých slov pod novým osvětlením cítí lépe.

„Senioři v testované skupině po výměně osvětlení sami popisovali zlepšení spánku, nálady a bezpečnosti pohybu v noci, což také potvrzuje pozitivní přínos biodynamického osvětlení pro kvalitu jejich života,” zmínil další, neméně důležitý výsledek po instalaci osvětlení Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel Domova seniorů TGM v Berouně.

Studie v Berouně se mohla uskutečnit jen za asistence zřizovatele domova – Středočeského kraje.  Svou osobní motivaci pro podporu projektu a další ambice Středočeského kraje vysvětlila radní pro oblast sociální, Mgr. Aneta Heřmanová, DiS. “Povoláním jsem zdravotní sestra, takže vím, jak je podpora péče o starší a nemocné důležitá, a proto jsem si ji stanovila jako jeden ze svých klíčových cílů. Vědci jednoznačně konstatují, že testovaná speciální světla jsou významným přínosem pro zlepšení symptomů stárnutí seniorů, a proto budeme zvažovat i jejich další aplikaci”.

Národní ústav duševního zdraví, České učení vysoké technické i společnost Spectrasol přestavili těmito studiemi prospěšnost biodynamického a pro-kognitivního osvětlení ve dvou specifických prostředích a prokázaly jeho mimořádně prospěšné účinky jak na žáky, tak na seniory. Již v úvodu projektu Gymnázia Na Pražačce potvrdila význam studií také mezinárodně uznávaná vědecká kapacita v oboru experimentální psychologie, Manuel Spitschan z Oxfordské univerzity, která projevil zájem se s finálními závěry studií seznámit.

„Pokud je mi známo, srovnatelný projekt, který by byl ověřený takto podrobným výzkumem, zatím probíhá jen ve zdravotnických zařízeních. Tam má bio-optimalizované osvětlení prokazatelně velký potenciál díky pozitivnímu vlivu na pacienty i lékařský personál,“ uvedl Manuel Spitschan při pražské návštěvě.