Českobudějovická nemocnice má větší hyperbarickou komoru

Nová hyperbarická komora pojme až šest pacientů, FOTO: Nemocnice České Budějovice

Na léčbu pacientů začala Nemocnice České Budějovice používat šestimístnou hyperbarickou komoru. Náklad na její pořízení dosáhly téměř 18 milionů korun. Nemocnice tím nahradila starší dvoumístnou hyperbarickou komoru.

„K pořizovací ceně je nutné připočíst náklady na rekonstrukci prostor po bývalé hyperbarické komoře, vybudování nové kompresorovny se zásobníky stlačeného vzduchu včetně rozvodů stlačeného kyslíku, čekárny, šaten, sociálních zařízení, vyšetřovny a tak dále,“ uvedl člen představenstva českobudějovické nemocnice Jaroslav Novák.

Dodal, že komplikovaná byla instalace komory. Těleso váží 10 tun. „Těžký jeřáb vyzvedl komoru z kamionu ve Schneiderově ulici a přes budovu chirurgických oborů ji spustil na předem připravenou plochu ve vnitrobloku. Odtud byla posouvána na místo určení stavebním otvorem, který byl vytvořený pro tento účel,“ uvedl. Komora má dva metry, délku 4,5 metru a její celkový objem je 12 250 litrů.

Jde o jedinou hyperbarickou komoru v jihočeských nemocnicích. Ta se stala součástí přístrojového vybavení českobudějovického traumacentra. Hyperbarická komora se používá při léčbě akutních stavů i chronických onemocnění. Zvyšuje množství kyslíku rozpuštěného v krvi.

„Hyperbaroxie je obor multidisciplinární, takže má vztah k mnoha medicínským oborům i oborům nemedicínským jako například teorie potápění,“ řekl ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

ČTK/JŠ