Český národní registr dárců dřeně má 90 000 dárců

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) má už 90 000 dobrovolníků, kteří jsou připraveni darovat vážně nemocným pacientům své krvetvorné buňky. Jubilejního potenciálního dárce, čtyřiadvacetiletého studenta z Mníšku pod Brdy, zapsal registr v sobotu na Vinařských slavnostech ve středočeských Dobřichovicích, informovala dnes ČTK za registr Klára Conková. Při náborové akci se do databáze přidalo téměř 50 nových dobrovolníků.

Dosažení 90 000 registrovaných dárců bylo mezi letošními prioritami registru. „Jsem proto velmi rád, že jsme to splnili už v srpnu. Je to krásné číslo, kterým se zase o krok přibližujeme ke splnění letitého snu, totiž, aby většina českých pacientů nalezla svého dárce u nás a nemuseli jsme je hledat v zahraničí,“ konstatoval vedoucí lékař registru a primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra. Podle něj by ke splnění takového cíle bylo potřeba velikost registru zhruba zdvojnásobit.

Registr vznikl v Plzni v roce 1992 a díky spolupráci s podobnými registry na celém světě pomáhá zprostředkovat dárcovství kostní dřeně nebo krvetvorných buněk pro lidi s leukémií či jinou poruchou krvetvorby. V roce 1996 měl ČNRDD přes 10 000 dárců, na konci roku 2006 to bylo 30.780 dárců a v únorů 2017 se zapsal dárce s pořadovým číslem 70 000. Ve světových registrech bylo ke konci července 35,74 milionu dárců. ČNRDD provedl od roku 1992 do července 2019 celkem 718 odběrů od svých registrovaných dárců, z toho bylo 482 odběrů po pacienty z ČR, zbytek pro příjemce ze zahraničí. Registr také zprostředkoval 974 odběrů od zahraničních dárců pro pacienty v ČR. Celkem tedy registr zprostředkoval 1692 odběrů kostní dřeně.

Novým potenciálním dárcům provedli v Dobřichovicích zdravotníci stěr z úst. Tyčinky s jejich DNA, ze které lékaři mohou určit míru shody s pacientem, teď putují do centra ČNRDD v Plzni, kde je zanesou do databáze. Všichni nově zapsaní budou těžce nemocným lidem k dispozici do 60 let, nebo dokud jim to dovolí vlastní zdravotní stav. „Pravděpodobnost shody s pacientem není velká, přesto každý z přihlášených dává naději, a proto je potřeba neustále rozšiřovat diverzitu registru,“ dodal Jindra.