ČLK: Ministr Vojtěch nahrává zdravotním pojišťovnám a velkým řetězcům

Foto: Depositphotos

Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo do vnitřního připomínkového řízení návrh novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle ČLK má návrh v rozeslané podobě, mimo dojednané úpravy, rušit institut a dohodovací řízení u rámcových smluv o poskytování hrazených služeb, dále má uzákoňovat možnost výpovědi smluv bez jakýchkoli důvodů. Šéf ČLK Milan Kubek označil způsob jednání za zákeřný a útočící na soukromé lékaře. Vadí mu i pětidenní ministerská lhůta na uplatnění připomínek.

„Česká lékařská komora považuje návrh ministra Vojtěcha za nehorázný útok na soukromé lékaře, za silně prokorupční návrh nastavující naprosto netransparentní vztahy v oblasti, která je financována z veřejných zdrojů. Návrh nahrávající zdravotním pojišťovnám a velkým řetězcům představuje přímé ohrožení soukromých lékařů v České republice,“ vytkl prezident České lékařské komory Milan Kubek ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Podle vyjádření lékařské komory navrhuje ministr Adam Vojtěch mimo jiné zrušit institut rámcové smlouvy o poskytování hrazených služeb a zrušit tím rovněž dohodovací řízení o rámcové smlouvě s tím, že zdravotní pojišťovny budou smlouvu uzavírat s každým poskytovatelem individuálně. Dále má uzákonit možnost výpovědi smlouvy o poskytování hrazené péče svévolně a libovolně bez jakýchkoli důvodů v šestiměsíční výpovědní době, vždy ke konci příslušného kalendářního roku.

„Existence rámcové smlouvy zajišťuje alespoň trochu rovnoprávné smluvní vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami. Těžko si představit, že jeden soukromý lékař povede debatu s ředitelem zdravotní pojišťovny nad textem individuální smlouvy,“ uved Milan Kubek.

„Možnost ukončit bezdůvodně svévolně a libovolně smlouvu o poskytování hrazených služeb ze strany zdravotní pojišťovny v šestiměsíční výpovědní lhůtě ke konci kteréhokoli kalendářního roku dává možnost bezdůvodně „se zbavit“ „potížistů“ nespokojených s úhradami a regulacemi vyvolávajících smírčí jednání i „žalobců“, kteří dokonce vedou se zdravotní pojišťovnou soudní spor,“ dodává Kubek.

Z vyjádření ministra však vyplývá, že se jednalo o „jakýsi pokus“ o diskuzi vepsaný přímo do návrhu zákona. „Jeho cílem bylo mimo jiné zahájit diskusi ohledně dysfunkční úpravy tzv. rámcových smluv. Obsahem návrhu je základní popis náležitostí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, který se téměř nijak neodchyluje od současného znění zákona,“ bránil se minstr Vojtěch.

Po Kubkově kritice však ministr couvl. „Já i mí kolegové, kteří návrh připravili, na základě mnoha došlých připomínek vnímáme, že navržené znění novely zákona a zrušení dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám nemá v této podobě podporu. Zcela standardně, jako je tomu u každého návrhu, které za mého vedení Ministerstvo připravuje, bude tedy vedena standardní diskuse o tom, zda jej pozměnit nebo nakonec ponechat ve stávajícím znění,“ napsal Adam Vojtěch.

Podle Vojtěcha praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i ostatní lékaři, kteří vyznávají věcnou a slušnou diskusi, nemusí mít z žádného ohrožení za jeho vedení Ministerstva zdravotnictví obavy. Kubkovy výtky označil za útoky České lékařské komory, která se z profesní organizace mění spíše na organizaci politickou a odborovou. „Poté, co se mu daří rozvracet poskytování lůžkové péče, zaútočil nyní i na soukromé lékaře, které chce připravit o existenční jistotu smluv se zdravotními pojišťovnami. Plánovaná ekonomická likvidace soukromých lékařů nahrává velkým řetězcům, jejichž zájmy ministr Vojtěch zastupuje,“ reagoval Kubek.