ČLK žádá o odložení třetí vlny EET

Šéf lékařské komory požádal ministryni Schillerovou o odložení třetí vlny EET kvůli zátěži lékařů v současné situaci spojené s koronavirem.

„V současné krizové situaci apeluji na Vaši rozvahu a žádám Vás jménem lékařů – členů České lékařské komory o odložení povinnosti elektronické evidence tržeb, respektive o odložení zavedení tzv. 3. vlny EET,“ napsal prezident ČLK Milan Kubek ministryni Schillerové.

Komora reaguje na informaci o tom, že finanční úřady nebudou dodržování EET po nějakou dobu přísně vymáhat. „Toto je však málo. Lékaři si zaslouží záruku danou zákonem. Jsem přesvědčen, že pokud v režimu legislativní nouze navrhnete odložení tzv. 3. vlny EET, získá Váš návrh v Parlamentu ČR dostatečnou podporu a Vy tím pomůžete lékařům i dalším podnikatelům,“ dodává Kubek v dopise.

Podle Kubka zavedením povinnosti EET pro lékaře nelze ze strany státu očekávat žádný významný fiskální efekt. To platí pro lékaře pracují ve smluvním vztahu s veřejnými zdravotními pojišťovnami. Absolutní většina jejich příjmů je od zdravotních pojišťoven, bezhotovostním způsobem, a je tedy již dávno evidovaná.

„Povinnost, která možná byla zdůvodnitelná v normální situaci tím, že si nepřejete zavádění dalších a dalších výjimek, stává se zcela absurdní v současné situaci, ve které se naše podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví nachází,“ dodává Kubek.