CVVM: O zdraví blízkých se obává přes 75 procent dotázaných

koronavirus, Ilustrační fotografie, pixabay

Více než tři čtvrtiny lidí se podle průzkumu obávají o zdraví svých blízkých a zhoršení ekonomické situace v České republice v souvislosti s koronavirem. Obavy mají také o své zdraví a světové hospodářství. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

CVVM se ve svém výzkumu zaměřilo na koronavirovou krizi a zkušenosti lidí s ní. Dotázaným agentura položila otázku, jak moc se obávají o zdraví, zhoršení ekonomiky, potíží v zásobování a nedostatečné kapacity nemocnic. Nejvíce lidí vyslovilo obavy ze zhoršené ekonomické situace České republiky, a to 79 procent. Rozhodně se o české hospodářství obává 31 procent oslovených, spíše se obává 48 procent respondentů.

O zdraví svých blízkých má rozhodné obavy podle průzkumu 37 procent lidí, mírnější obavy vyjádřilo dalších 39 procent dotázaných, celkem tedy 76 procent. Na třetím místě jsou obavy ze zhoršení ekonomické situace ve světě (celkem 68 procent respondentů), následuje zhoršení ekonomické situace v Evropě (64 procent dotázaných) a zhoršení ekonomické situace vlastní domácnosti (53 procent). O své zdraví má obavy 47 procent lidí, obavy z nedostatečné kapacity nemocnic sdílí 30 procent dotázaných a obavy ze zhroucení zásobování 25 procent dotázaných, uvedlo CVVM.

Agentura CVVM poznamenala, že obavy ze zhoršení ekonomické situace domácnosti jsou podmíněny jejím socioekonomickým statusem. „Výrazně méně obav mají podnikatelé a také důchodci, více obav lidé s dělnickými profesemi. Výrazně větší vliv na tyto obavy má subjektivní hodnocení materiálních podmínek domácnosti,“ uvedli autoři průzkumu. O své zdraví se více obávají starší a nemocní lidé, o zdraví svých blízkých ženy.

Průzkumu se mezi 7. a 23. květnem zúčastnilo 1043 lidí starších 18 let.

ČTK,JŠ