CVVM: Spokojenost lidí se zdravotním systémem v Česku klesla

Zdravotnictví, ilustrační foto Pixabay

Se zdravotním systémem v Česku jsou spokojeny více než dvě pětiny lidí, 22 procent Čechů je nespokojeno a zhruba třetina se přiklonila k odpovědi „ani spokojena, ani nespokojena“. Vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Meziročně spokojenost lidí se zdravotním systém v Česku klesla. Z problémů ve zdravotnictví čeští občané hodnotí nejzávažněji nedostatek sester a lékařů.

Meziročně klesl podíl spokojených se zdravotním systémem o devět procentních bodů. „V porovnání s předchozím výzkumem z prosince 2018, kdy byl zaznamenán jeden z nejlepších výsledků, se jedná o statisticky významné zhoršení,“ uvedli autoři průzkumu. Poprvé byla tato otázka součástí průzkumu v roce 2002, nejhorší výsledek byl zaznamenán v prosinci 2008, kdy podíl spokojených dosáhl 27 procent a podíl nespokojených 44 procent.

Kromě obecné spokojenosti se zdravotním systémem zkoumalo CVVM také názory obyvatel na problematičnost vybraných oblastí zdravotnictví. Proti předchozím rokům byl přidán dotaz, zda je problém s počtem lékařů a sester. Podle autorů se ukázalo, že jde o oblast, která je hodnocená jako nejproblematičtější.

Počet zdravotních sester hodnotí jako „velmi velký“ nebo „velký“ problém přibližně sedm desetin (72 procent) Čechů. Pro zhruba stejný podíl (70 procent) obyvatel je „velmi velký“ nebo „velký“ problém také nedostatečný počet lékařů a jako třetí nejzávažnější problém vidí Češi financování veřejného zdravotnictví.

Naopak jako nejmenší problém hodnotí občané vztah mezi lékaři a pacienty. Následuje kvalita poskytované zdravotní péče, kterou považuje za „malý“ nebo „žádný“ problém obdobně velký podíl – 62 procent veřejnosti. Pak následuje dostupnost zdravotní péče.

V hodnocení situace z hlediska vzdálenosti od lékařské péče převažují kladné odpovědi, kdy téměř sedm desetin obyvatel považuje situaci za dobrou. Naopak hodnocení situace čekací doby na operace a vyšetření je z většiny negativní. Přibližně sedm desetin českých občanů hodnotí situaci v tomto ohledu za špatnou.

Průzkumu se konal od 30. listopadu do 11. prosince 2019 a zúčastnila se zhruba tisícovka lidí starších 15 let.

ČTK