Datum převzetí Nemocnice Na Františku Prahou zatím není jasné

Nemocnice Na Františku

Vedení Prahy zatím neví, kdy přesně by magistrát měl od Prahy 1 převzít správu Nemocnice Na Františku. Radní v pondělí zrušili usnesení, kterým jako termín převzetí určili 1. leden. Důvodem je, že zastupitelé první městské části zatím neschválili návrh rámcové smlouvy o převodu. Radní Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že termín bude záviset na jednáních s městskou částí. Na převzetí nemocnice se město a Praha 1 dohodly začátkem roku.

Podle Johnové se na plánu nemocnici převzít nic kromě termínu nemění. „Vypracovala jsem návrh harmonogramu, kde nejsou žádná konkrétní data, ale ta budou doplněna, jakmile doladíme s městskou částí Praha 1 nový termín pro převzetí,“ uvedla.

K pokračování převodu musí návrh rámcové smlouvy schválit zastupitelstvo Prahy 1 i magistrátu. Smlouva stanovuje základní parametry plánované operace. Podle návrhu má movitý majetek magistrát od radnice odkoupit za posudkovou cenu, nemovitý má zůstat městské části a hlavní město ho má užívat na základě smlouvy o zřízení služebnosti na 50 let.

Vedení Prahy 1 chtělo návrh schválit koncem listopadu, po několikahodinovém jednání a kritice ze strany opozice nakonec starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) projednávání přerušil a zastupitelé by se k němu měli vrátit 17. prosince. To znamená, že pražské zastupitelstvo by jej mohlo projednat nejdříve koncem ledna.

Základem navržené smlouvy je převod nemocnice z příspěvkové organizace Prahy 1 s názvem Nemocnice Na Františku na před časem založenou organizaci magistrátu Metropolitní nemocnice Na Františku, a to včetně prodeje movitého majetku, práva k užívání nemovitostí a převodu smluv se zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami a dodavateli.

Podle Johnové magistrát s Prahou 1 o znění rámcové smlouvy dále jednají, aby dosáhli konsensuálního řešení. Podle opozice v Praze 1 je navržená smlouva nevyvážená v neprospěch městské části, jsou v ní nejasné formulace a k rozhodnutí chybí například vyčíslení nákladů na převod nebo hodnota movitého majetku, který má odkoupit magistrát.

V minulém volebním období chtělo bývalé vedení radnice Prahy 1 přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo. Nemocnice vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. V současnosti zařízení provozuje 113 akutních lůžek a 46 lůžek následné péče.

ČTK