Digitální terapie Mindwell pečuje unikátním způsobem o duševní zdraví

Z dostupných dat WHO vyplývá, že 300 milionů lidí ve světě trpí úzkostnými poruchami a 280 milionů depresivní poruchou. Ani Česko nepatří mezi výjimky a narůstá zde počet lidí s psychickými potížemi. Za posledních 11 let například vzrostl počet osob trpících nějakou formou psychické nemoci o 22 procent.

Z tohoto důvodu je čím dál tím větší nedostatek psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů, kteří by měli čas přijímat nové pacienty. „Lidé, kteří chtějí řešit své duševní zdraví se mnohdy k péči bohužel nedostávají v čas. Na druhé straně také dost často své problémy podceňují a řešení odkládají,“ uvádí k problematice psychiatr Martin Hollý.

Řešením situace mohou být digitální terapie, kde pacient léčbu podstupuje z domova s podporou osobního terapeuta. Takovou formu nabízí v Česku i digitální platforma Mindwell, která umožňuje systematickou terapii nejčastějších psychických poruch. Díky své unikátní formě je dostupná téměř ihned, z pohodlí domova a s důrazem na soukromí. „Moc si vážíme toho, že Mindwell získal podporu od několika pojišťoven, které plně nebo částečně hradí terapii. Naším cílem je, aby Mindwell byl dostupný všem v rámci zdravotního pojištění.“ spoluzakladatelka a výkonná ředitelka projektu Jelena Holomany.

Kognitivně-behaviorální terapie z pohodlí domova

Digitální terapie Mindwell funguje na principech kognitivně-behaviorální terapie (dále jenom KBT). KBT se zaměřuje na změnu myšlení a chování, které souvisí s psychickými problémy. Výzkumy ukazují, že digitální formy KBT jsou stejně účinné jako terapie tváří v tvář, např. při snižování závažnosti příznaků deprese. Kromě toho existuje mnoho výzkumů, kde byla KBT prokázána jako jedna z nejefektivnějších psychoterapeutických metod používaných při léčbě psychických potíží, jako jsou deprese, úzkosti a zvýšený stres.

„S depresí, úzkostnými poruchami a syndromem vyhoření se v poslední době setkáváme u pacientů velmi často, řešením mohou být digitální terapeutické programy s podporou osobního terapeuta, které jsou založené na KBT,“ uvádí psychiatrička z Centra duševní rehabilitace v Berouně Tereza Petrásková. Mindwell aktuálně nabízí právě terapeutické programy pro řešení deprese nebo úzkosti a již brzy zavede i terapeutický program syndrom vyhoření.

Digitální terapie Mindwell se skládá ze specifických programů zaměřených buď na psychickou poruchu, nebo na psychickou nepohodu. Program se skládá z tzv. modulů, částí terapie, které na sebe tématicky navazují a postupně se otevírají. Dále se skládá z psychoedukace (texty, videa, audionahrávky, kazuistiky atd.), techniky KBT a interaktivních KBT cvičení, při nichž pacient aplikuje získané dovednosti. Celou cestu terapií sleduje a provádí osobní terapeut, který během absolvování jednotlivých modulů dává písemnou zpětnou vazbu a vyhodnocuje pokroky. Veškeří psychiatři, psychologové a kliničtí psychologové v Mindwell mají za sebou mají pětiletý psychoterapeutický KBT výcvik nad rámec vysokoškolského vzdělání v oboru.

„Mindwell poskytuje bezpečný prostor pro sebepoznání a objevení hlubin vnitřního světa. Umožní rozpoznat a změnit negativní vzorce chování a myšlení, a tak pomůže na cestě za duševní rovnováhou v životě,“ upřesňuje profesor Ján Praško, autor terapeutických programů Mindwell.

S terapií v platformě Mindwell je možné začít prakticky okamžitě, jelikož není kapacitně omezená. Nabízí tak řešení nejen pro pacienty, ale také pomůže odlehčit přetížený systém. Projekt Mindwell je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie a klinická psychologie a získal doporučení od Psychiatrické společnosti ČLS JEP na používaní „online psychoedukačního programů Mindwell“.