Do Brna míří miliarda Kč na výzkum faktorů ovlivňujících zdraví

Masarykova univerzita Brno

Výjimečná „živá laboratoř“ zaměřená na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví vznikne na Masarykově univerzitě v Brně. Umožní to téměř miliardová dotace z grantového programu Horizont 2020 zaměřeného na šíření výzkumné excelence. Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity uspělo jako jediná evropská instituce ve třech výzvách současně. Je to něco jako ve sportu „zlatý hattrick“, řekl novinářům rektor Martin Bareš.

Pojem živá laboratoř odkazuje k provázanosti výzkumu s reálným životem. Nejde o experimenty na lidech, ale se zapojením lidí, například obyvatel města, kteří mohou sami říct, co je trápí – třeba hluk, znečištění nebo smog. Pojem také vyjadřuje snahu komunikovat s politiky, směřovat k řešení problémů a dostávat výsledky výzkumu co nejdříve zpět k lidem.

RECETOX se věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Komplexní dopady je možné hodnotit pouze v dlouhodobých epidemiologických a klinických studiích. RECETOX proto v novém projektu spojuje síly se zahraničními partnery, například z Londýna a Curychu, kteří přispějí k vytěžení dat z dlouhodobé studie CELSPAC, která už skoro 30 let sleduje život a zdraví dětí narozených v Brně. Budou se také podílet na rozšíření studie a propojení s dalšími zdroji tak, aby nové poznatky přispěly k ochraně prostředí i lidského zdraví a lepší kvalitě života, zejména u citlivých a zranitelných populačních skupin.

„Propojení mnohovrstevných dat o výskytu škodlivých látek v prostředí, jejich účinku na organismus, zdravotním stavu obyvatel, jejich životním stylu, návycích i sociálním postavení a současná aplikace nejnovějších informačních technologií, metod umělé inteligence a strojového učení přispěje k poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění a umožní hledat nejefektivnější cesty jejich prevence a diagnostických i terapeutických nástrojů,“ popsala ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.

Z dřívějších dotačních zdrojů vzniká v Brně biobanka pro uchovávání vzorků. Nově získané peníze mají jiný účel. Část je určená na přístrojové vybavení, část na počítačovou infrastrukturu, na technický personál i na rozšiřování mezinárodní spolupráce. Cílem je mimo jiné to, aby vzorky a výsledky brněnských vědců byly přístupné i dalším evropským odborníkům. Dlouhodobou vizí je proměnit Brno v evropské centrum interdisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví lidí.

Projekt podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zapadá do strategie České republiky, která se rozhodla vsadit na inovace pro budoucnost.

ČTK