Do července začne fungovat dalších 15 Center duševního zdraví

V Trutnově Centrum duševního zdraví teprve vznikne

Do července začne fungovat 15 Center duševního zdraví, celkem jich pak bude 20. Tyto specializované týmy složené z lékařů, sester a sociálních pracovníků a jejich ambulantní služby umožňují lidem s psychickými nemocemi život mimo psychiatrické nemocnice. Do roku 2021 má být center 30.

„Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

V současné době fungují dvě centra v Praze, na Proseku a ve Strašnicích, a po jednom v Brně, Havlíčkově Brodě a Přerově. Nově přibudou dvě v Brně a jedno další v Praze, dále v Hradci Králové, Chebu, Karlových Varech, Kroměříži, Mladé Boleslavi, Opavě, Pardubicích, Plzni, Strakonicích, Táboře, Trutnově a Uherském Hradišti.

Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří chtěli centra zřídit, se mohli hlásit od loňského listopadu. Každé může čerpat dotaci až 14,9 milionu korun na 18 měsíců provozu. Začít fungovat by měla do letošního července. Ministerstvo původně plánovalo otevřít letos center 16, další žadatelé ale nesplnili podmínky. „Na zbývající šestnácté centrum proto bude na jaře vypsána doplňující výzva, do které se mohou neúspěšní žadatelé přihlásit,“ doplnilo ministerstvo.

Podpora Center duševního zdraví je jedním ze základních kamenů reformy psychiatrické péče, na které ministerstvo začalo pracovat už v roce 2013. Od roku 2016 se reformě v podobě vzniku center duševního zdraví dostalo také politické podpory. Tehdy podepsalo Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR.

„Reformovat je třeba všechny segmenty najednou, protože návaznost mezi péčí ambulantní, komunitní, akutní lůžkovou i následnou existuje. V rámci reformy psychiatrie se budou měnit proporce mezi nimi. Počítá se s tím, že část pacientů zkrátí pobyt v léčebnách nebo na lůžkách, starat se o ně budou centra duševního zdraví a souběžně o ně budou pečovat ambulantní zařízení,“ řekl tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V týmu společně působí zdravotníci, včetně lékaře psychiatra a zdravotních sester, a sociální pracovníci. Díky jejich péči nemusí pacienti zůstávat v psychiatrických nemocnicích, ale mohou pobývat doma. Cílem je jejich samostatné fungování a aktivní zapojení do společnosti včetně samostatného bydlení či práce.

Cílem ministerstva je takových center vybudovat v následujících letech po celé republice asi sto. Tvoří je mobilní týmy, které navštěvují pacienty doma, ale mají také ambulantní prostory, kam mohou pacienti docházet. Velké psychiatrické nemocnice už zpracovávají transformační zprávy pro budovy, které díky přesunu části pacientů do komunitní péče nebudou potřebovat. Provoz center je v současné době hrazen z fondů Evropské unie, později bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu.