Dotace do regionálního zdravotnictví byly bez koncepce, tvrdí NKÚ

Peníze. Foto: pixabay

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 833 milionů korun na dotacích do regionálního zdravotnictví bez koncepce, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v tiskové zprávě. Ministerstvo podle něj na řízení dotačního programu rezignovalo a využití peněz prověřovalo pouze formálně. Kontrola se týkala let 2014 až 2017. Ministerstvo si je bezkoncepčního rozdělování dotací v minulosti vědomo, uvedla jeho mluvčí. Současné vedení úřadu podle ní tuto praxi ukončilo.

Ministerstvo rozdělovalo dotace krajům, obcím, ale i dalším subjektům zřizujícím a provozujícím zdravotnická zařízení. Peníze byly určeny především na lékařské přístroje, rozvoj nemovitostí, informační technologie či vybavení záchranných služeb.

„Na řízení tohoto dotačního programu ministerstvo zdravotnictví v zásadě rezignovalo – 833 milionů jen přerozdělilo bez strategie nebo koncepce příjemcům, jejichž žádosti posuzovalo v drtivé většině případů jen formálně,“ uvedl NKÚ. Podobně formálně podle něj ministerstvo přistupovalo i ke kontrolám, zda příjemci peníze použili na účel, pro který je získali.

Místo aby se zabývalo tím, nakolik je předkládaný projekt přínosný a zda splňuje všechny náležitosti, zpracovávalo ministerstvo žádosti většinou jen administrativně, tvrdí NKÚ. „Akce k podpoře ve skutečnosti ve většině případů vybíraly kraje, které přitom byly často samotnými žadateli o dotace,“ uvedli kontroloři.

V praxi resort například přijímal žádosti o dotace po termínu. Navíc 80 procent z prověřovaných žádostí bylo nekompletních, přesto je ministerstvo nevyřadilo, a ani v jiných případech netrvalo na dodržování stanovených podmínek.

NKÚ také zjistil, že ministerstvo přidělilo čtyřmilionovou dotaci na akci, jejíž součástí byla i rekonstrukce ubytoven. Dotace přitom měly směřovat na financování nejnutnějších investic spojených s poskytováním zdravotní péče. „Ve výsledku takovýmto postupem resort vytvářel nerovné podmínky pro uchazeče o podporu,“ tvrdí NKÚ.

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že dotace do regionálního zdravotnictví byly za minulého vedení udělovány bez strategie. „Proto ihned s nástupem ministra Adama Vojtěcha byla tato praxe ukončena a byla přijata náležitá opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Úřad podle ní v současnosti nastavuje metodiku kontroly investičních akcí a provádí průběžné kontroly u příjemců dotací.

ČTK