Druhá dotační výzva na podporu Center duševního zdraví

FOTO: pixabay

O dotaci se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. října 2020. Maximální možná dotace pro jedno centrum duševního zdraví je stanovena na 14,9 milionů korun.

„Služby poskytované Centry duševního zdraví, představují revoluční změnu v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Významně zvyšují kvalitu péče, která jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem. Centra duševního zdraví se stávají běžnou součástí systému péče o duševní zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podpořeni budou žadatelé z těch oblastí, kde dosud tato centra nevznikla podpořená z předchozích programů. Do dotačního programu se mohou hlásit kromě subjektů obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i spolupracující subjekty.

Nově tak v jednotlivých krajích mohou vzniknout více než 3 centra a na území hlavního města Prahy pak dokonce více než 4 centra, což dává prostor novým potenciálním žadatelům.

Podpora vzniku Center duševního zdraví je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. Ti tak s podporou centra nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují, pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

V rámci programu se už otevřelo nebo připravuje k otevření 29 Center duševního zdraví.