Dvě pracoviště FNUSA v Brně mají od září nové přednosty

Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. a MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Od 1. září je novou přednostkou dermatovenerologické kliniky Hana Jedličková. Ke stejnému dni je novým přednostou ústavu soudního lékařství Tomáš Vojtíšek. Oba přednostové vzešli z výběrového řízení, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D., přichází do FNUSA z FN Brno, kde působila jako ambulantní specialista od roku 2018. Předtím pracovala ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, a to celých 29 let.

Jedličková nahradila ve funkci stávajícího přednostu profesora Vladimíra Vašků, který ve FNUSA pracoval 39 let.

Nový přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. nastoupil do FNUSA „na soudní“ jako čerstvý absolvent, v nemocnici pracuje 22 let. Kromě medicíny absolvoval také Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Tomáš Vojtíšek nahradil profesora Miroslava Hirta, který ve funkci přednosty Ústavu soudního lékařství FNUSA pracoval 26 let.

„Rád bych oběma pánům poděkoval za jejich úžasnou a dlouholetou profesionální práci pro Fakultní nemocnici u sv. Anny. Jsou obrovskými kapacitami ve svých oborech, v naší nemocnici zůstanou pracovat i nadále v rámci malých úvazků a mohou tak předávat své zkušenosti mladším kolegům,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák.