Dvouměsíčnímu Daníčkovi lékaři voperovali srdeční defibrilátor

Teprve dvouměsíčnímu chlapci lékaři Dětského kardiocentra v motolské nemocnici zavedli speciální defibrilátor. Krátce předtím se u něj nečekaně objevily závažné poruchy srdečního rytmu. Ty u něj vyvolávaly opakované selhání srdce a dítě bezprostředně ohrožovaly na životě.

Podobný typ léčby se u takto malých dětí provádí zcela ojediněle, a je i v celosvětovém měřítku unikátní. V odborné literatuře existují informace pouze o jednom pacientovi s implantovaným defibrilátorem, který byl o něco mladší než tento český pacient, avšak vážil o něco více. Dosavadní prvenství v ČR patřilo desetiměsíční dívce.

Dvouměsíční kojenec vážící 4,3 kg byl hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Motol poté, co u něj došlo náhle při cestě autem k srdeční zástavě.

„Jeli jsme zrovna vyzvednout staršího syna do školní družiny, když Daníček v autosedačce přestal dýchat. Byl jako hadrová panenka,“ vzpomíná se slzami v očích maminka malého pacienta.

Rodiče mu okamžitě začali poskytovat první pomoc. Pomáhal jim i náhodný kolemjdoucí, a to až do doby, než přijela záchranná služba. Ta odvezla chlapečka rovnou do Motola. Po přechodné stabilizaci dítěte ve spolupráci ARO a Pediatrické kliniky měl chlapec opakované poruchy srdečního rytmu, kdy během několika hodin dítě prodělalo další tři srdeční zástavy s nutností resuscitace. Příčinou poruchy rytmu byly tumory v pravé srdeční komoře. Chlapec byl s maminkou následně hospitalizován v Dětském kardiocentru.

„Bohužel masivní výskyt nádorových ložisek nebylo možné odstranit v takové míře, abychom dostatečně eliminovali riziko opětovné srdeční zástavy. Proto jsme se rozhodli pro implantaci kardioverter – defibrilátoru,“ uvedl primář Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol Peter Kubuš.

To byla podle něj jediná léčebná možnost, jak zabezpečit, aby dále nedocházelo k akutnímu ohrožení života dítěte nebezpečnou arytmií.

Operace trvala 4 hodiny a nejprve při ní byla z pravé srdeční komory částečně odstraněna nádorová ložiska.

Při vlastní implantaci defibrilátoru lékaři vzhledem k enormně nízkému věku malého pacienta použili techniku epikardiálního zavedení defibrilační elektrody, tedy zevně na srdce, a následného umístění defibrilátoru pod přímý břišní sval.

„Měli jsme původně určité obavy z technické proveditelnosti implantace kvůli velkému nepoměru mezi velikostí přístroje – elektrod a tělesnými proporcemi dítěte,“ říká kardiochirurg Petr Bukovský z Dětského kardiocentra, který tuto náročnou operaci vedl. Obavy se naštěstí nepotvrdily i díky tomu, že lékaři mohli použít nejmenší dostupný defibrilátor o velikosti 71 x 52 x 10 milimetrů.

Mikroskopické vyšetření vzorků odebraných při operaci potvrdilo jeden z nejčastějších ale přesto velmi vzácných, srdečních tumorů u dětí. Jednalo se o  rhabdomyom. Většinou se tento tumor vyskytuje zejména v souvislosti s tuberózní sklerózou, ta ale nebyla u dítěte klinickým ani genetickým vyšetřením v současné době prokázána. Spojení tumoru s podobnými život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu je mimořádně vzácné. Pacient proto bude muset být v průběhu následujících let pod důkladnou kontrolou.

I přes velkou náročnost operace se chlapeček rychle zotavoval, dobře se hojila i operační rána a malý organismus výborně reagoval i na antiarytmickou léčbu. Proto mohl být chlapec po dvou týdnech hospitalizace ve výborném stavu propuštěný do domácí péče. „Poděkování patří všem lékařům a sestřičkám v motolské nemocnici – od ARO přes Pediatrickou kliniku až po Dětské kardiocentrum. I když vše vypadalo na začátku opravdu dramaticky, šli jsme vlastně nakonec už velmi brzy domů. Úžasná byla i podpora od mojí rodiny. Bez nich bych to určitě nezvládla,“ dodává šťastně maminka dvouměsíčního miminka.