Elektronická zdravotní dokumentace má od ministerstva zelenou

Zdroj: ZZSHMP

Ministerstvo zdravotnictví chce dát změnou zákona pravidla pro vedení zdravotní dokumentace elektronicky, protože s jinou, než papírovou verzí předchozí legislativa nepočítá. Upřesňuje také, kdo do ní bude mít právo nahlížet. Vyplývá to z návrhu na změnu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon by měl platit od července letošního roku, pokud ho schválí Sněmovna.

„Návrh novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě, dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému a zavádí definici telemedicínských služeb a základní rámec jejich používání,“ uvedlo ministerstvo. Nutnost změny zákona se podle ministerstva zdravotnictví ukázala při přípravě vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Chyběla totiž její jednoznačná definice. „Zdravotnická dokumentace je soubor informací, které je poskytovatel povinen vést, uchovávat a zpracovávat za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, a to bez ohledu na to, zda byly získány od pacienta, od jiného poskytovatele nebo jiných osob nebo vlastní činností poskytovatele,“ uvádí se nově v návrhu.

Zákon také definuje, že její součástí je identifikace pacienta, jeho anamnéza a zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a medikace. Dále se v ní pak mají uvádět souhlasy či nesouhlasy s některými zdravotními službami, radiologické snímky, laboratorní výsledky či další záznamy. Podrobná pravidla pak stanoví ministerstvo navazující vyhláškou.

Zpracovatel elektronické zdravotnické dokumentace pacienta musí také podle zákona dbát na ochranu osobních údajů a bezpečnost při jejím sdílení. „Zákon (…) zavádí povinnost poskytovatele zavést pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace obsahující i vhodná technickoorganizační opatření k ochraně osobních údajů,“ píše se v dokumentu. Novou možností pak má být pacientský souhrn, tedy výpis z dokumentace, který by měl být za určitých podmínek možný sdílet i v rámci Evropské unie.

„Poskytovatelé získají možnost vést dokumentaci v čistě elektronické podobě, což povede v každém případě k neutrálnímu nebo pozitivnímu dopadu na jejich rozpočet, a to současně s potenciálem zvýšení kvality služeb pro lékaře i pacienty,“ uvádí v materiálu ministerstvo. Nahlížet do zdravotnické dokumentace budou moci kromě zdravotníků i zaměstnanci Kanceláře ombudsmana nebo zástupci lékařské, lékárnické nebo stomatologické komory, naopak skončí tato možnost pro soudní znalce, kteří vypracovávají posudek pro jinou osobu, než je pacient.

Zdroj: ČTK