Epidemiolog Maďar roušky do škol neprosazoval. Diskreditace opatření Adama Vojtěcha dále pokračuje

Z vyjádření epidemiologa Rastislava Maďara vyplynulo že roušky do škol prosadil někdo jiný. Sám na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Ministra o tom informoval v pátek.

„Vždy jsem vystupoval podle toho, jak jsme v rámci pracovní skupiny rozhodli většinovým názorem. Minulý týden v pondělí zasedala Rada vlády pro zdravotní rizika jejíž členem nejsem. V návrhu mimořádného opatření, které jsem následně dostal ke kontrole, se najednou objevily roušky ve společných prostorách škol. Okamžitě jsem písemně upozornil pana ministra Vojtěcha, že to není v souladu s odborným stanoviskem naší epidemiologické pracovní skupiny. On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já. Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám,“ uvedl dnes Maďar pro ČTK.

Což je v ostrém kontrastu proti tvrzením, která zaznívala po kritice plošného zavedení roušek do škol.

„Pan docent Maďar chtěl, aby plošná opatření byla bez ohledu na semafor. My jsme ale chtěli, aby opatření byla řízena semaforem a dalšími daty z chytré karantény, protože jinak semafor nemá smysl,“ řekl hlavní architekt takzvané chytré karantény Petr Šnajdárek.

Podle Šnajdárka se na jednání dospělo k závěru, že není možné, aby Maďarova skupina prosadila svůj návrh navzdory nesouhlasu Rážové. Proti chystaným opatřením byli i někteří členové Maďarova týmu, a to včetně Chlíbka: „Na jednání naší skupiny padla řada názorů, že nesouhlasíme s tím, aby se to ve středu vyhlásilo v tomto znění. Nechtěl jsem, aby roušky ve školách byly povinné,“ dodal.

„Na jednání naší skupiny padla řada názorů, že nesouhlasíme s tím, aby se to ve středu vyhlásilo v tomto znění. Nechtěl jsem, aby roušky ve školách byly povinné,“ uvedl Roman Chlíbek.

Ministerstvo zdravotnictví ale proestřednictvím mluvčí Gabriely Štěpanyové ještě 18. srpna tvrdilo, že na opatření se shodla epidemiologická skupina pana docenta Maďara ve složení hlavní hygienička Jarmila Rážová, vedoucí Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Ostravě a Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Rastislav Maďar a Roman Chlíbek, ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, přednosta kliniky a předseda společnosti intenzivní medicíny Vladimír Černý, ředitel odboru Ochrany veřejného zdraví MZČR Jan Marounek, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotnického ústavu Jan Kynčl a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Věra Adámková.

„S návrhem také souhlasila Rada vlády pro zdravotní rizika,“ dodala Štěpanyová.