Fakultní nemocnice Olomouc má novou jednotku intenzivní a resuscitační péče

Zdroj: FN Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc otevřela novou jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) na Dětské klinice. Péči zde poskytují zdravotníci malým pacientům v kritickém stavu, vážně nemocným dětem či pacientům trpícím chronickými chorobami a po nejrůznějších úrazech a operacích. Pracoviště se 13 lůžky vzniklo přestavbou druhého nadzemního podlaží, které dosud sloužilo administrativnímu zázemí kliniky. Náklady na výstavbu byly 63 milionů korun. Předáním nového sídla JIRP končí první etapa rozsáhlých stavebních úprav na Dětské klinice, řekli zástupci nemocnice.

Nová JIRP představuje nejen moderní specializované pracoviště, ale zdravotníkům nabízí i strategičtější uspořádání. „V původních prostorách byla od sebe oddělena intenzivní a intermediární péče, což v některých případech nebylo ideální. Personál ani neměl potřebnou vizuální kontrolu nad pacienty. Zvolili jsme proto paprsčitou dispozici s centrálním velínem, odkud mají sestry dobrý přehled. Všechny boxy jsou navíc prosklené, ale v případě potřeby soukromí lze využít žaluzie,“ uvedla přednostka Dětské kliniky FN Olomouc Dagmar Pospíšilová.

Součástí JIRP je nově i box nazývaný matka-dítě, který může zároveň sloužit jako izolační pokoj. „Splňuje nejpřísnější protiepidemická pravidla, má svůj vlastní vstupní filtr a klimatizační jednotku s aktivním odsáváním. Tato možnost se zvlášť v souvislosti koronavirovou pandemií ukázala jako velmi potřebná,“ doplnil primář kliniky Miroslav Šeda.

Jako výhodu vidí zdravotníci také přestěhování této jednotky ze sedmého nadzemního podlaží do druhého a to kvůli příjezdu zdravotnické záchranné služby, tak pro rychlou návaznost nové JIRP na operační sály, které jsou na stejném podlaží. Zásadního zlepšení doznal i zákrokový sál na JIRP, který je nyní prostorově komfortní a plně vybavený pro akutní výkony včetně výkonů s využitím celkové anestezie. Při rekonstrukci vznikla také prostorná bezbariérová koupelna, nechybí ani úprava prostorných balkonů na zimní zahradu, kterou lze využívat jako sklad postelí a dalšího vybavení nutného pro provoz multioborového pracoviště.

Přestavba druhého nadzemního podlaží Dětské kliniky pro účely JIRP prostor trvala necelý rok. Zahájena byla v září loňského roku a první pacienti se na oddělení přestěhovali letos v srpnu. Jde o první etapu projektu, ve druhé se počítá s přestěhováním vedení kliniky a administrativního zázemí do uvolněného sedmého patra.

Celkové náklady dosáhly zhruba 63 milionů korun bez DPH, nemocnice na akci získala dotaci ministerstva zdravotnictví ve výši téměř 19 milionů korun. Výmalbu a výzdobu prostor JIRP financovalo sdružení Šance Olomouc, šlo o částkou téměř 800 tisíc korun.

ČTK, vlb