Fakultní nemocnici Ostrava posílí 65 nových zdravotníků

Zdroj: Firmy.cz

Kliniky, oddělení a ústavy Fakultní nemocnice Ostrava posílilo 65 čerstvých absolventů vysokých, vyšších odborných i středních zdravotnických škol. Je to o třetinu více než vloni. Polovina z nich absolvovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. A nastoupily rovněž dvě stomatoložky z Ukrajiny.

Nejvíce z 28 čerstvě odpromovaných lékařů přichází na Interní a kardiologickou kliniku. Vybrala si ji také MUDr. Adéla Osuchowská. „Já jsem si vybrala fakultní nemocnici, protože bych se ráda věnovala postgraduálnímu studiu. Takže s touto vizí tam nastupuju.“ Naopak na Chirurgické klinice přivítají jen jednoho nového absolventa. „Vždycky jsem chtěl dělat chirurgický obor. Je to výzva a těším se na ni,“ uvedl krátce po promoci usměvavý MUDr. Ádám Varga s červeným diplomem v ruce. Oba zmínění absolventi ostravské medicíny budou zároveň od nového semestru na domovské fakultě přednášet. „Letos poprvé jsme spolu s vedením Fakultní nemocnice otevřeli program pro čtyři absolventy, kteří se budou moci vedle své práce v nemocnici aktivně podílet na výuce mediků,“ vysvětlil děkan LF OU doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Také v nelékařských oborech absolvovala téměř polovina z nově příchozích 37 zdravotníků Lékařskou fakultu v Ostravě. Jednoznačně převažuje obor všeobecná sestra (10 nově příchozích) a radiologický asistent (5 absolventů). Uplatnění našly i porodní asistentky, dětská sestra nebo zdravotní laborantky. Všichni nově příchozí zaměstnanci mají svého mentora, který se jim věnuje, a zároveň ihned získávají zaměstnanecké bonusy, včetně možnosti ubytování i slevy na komerčním nájemném. „Věřím, že nastupující absolventi najdou v naší nemocnici nejen špičkově vybavená pracoviště, ale také přátelské prostředí, které je velmi důležité na startu profesní dráhy, a také jim umožní, pokud budou mít zájem, věnovat se nejen medicíně, ale také vědě. Velmi rád se s nimi zanedlouho sejdu, abych zjistil, jak první dny ve skutečné praxi vnímají,“ podotkl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel nemocnice.

„Od 1. srpna jsme přijali rovněž dvě zubní lékařky z Ukrajiny, kterým již Ministerstvo zdravotnictví ČR uznalo odbornou praxi. Zatím byly přijaty na tříměsíční stáž s tím, že se budou zdokonalovat v jazyce, a pod přímým odborným vedením našich specialistů na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie i v odbornosti,“ dodala náměstkyně ředitele pro personální řízení Ing. Radka Naňáková, MBA, a doplnila, že jedna ukrajinská zdravotní sestra bude působit také na Oddělení pracovního a preventivního lékařství. Ve FN Ostrava nyní pracuje 616 lékařů a 2 553 zdravotníků v nelékařských profesích.