Firma obviněného Horáčka měla smlouvu i s ministerstvem zdravotnictví

Kanceláře ve vile stojí ministerstvo 40 500 korun měsíčně.

Ministr zdravotnictví Vojtěch je v prekérní situaci. Odvolal ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice Danu Juráskovou kvůli podezřelé zakázce na úklid nemocnice, spojenou s obviněným podnikatelem Tomášem Horáčkem. Sám má ale co vysvětlovat. Obviněný Horáček totiž se svou firmou stál i za úklidovými službami na ministerstvu zdravotnictví. Smlouva sice byla podepsána ještě za ministra Ludvíka, ale dodatky, které Horáčkovi vydělaly několik set tisíc korun už ministerstvo uzavřelo za současného ministra Vojtěcha z Ano. 

A příběh pokračuje. Následně totiž ministerstvo sice vysoutěžilo nového dodavatele úklidových služeb, jenže velmi draze. Navíc má firma podle smlouvy uklízet i luxusní soukromou rezidenci. Nová smlouva o úklidových službách byla mezi ministerstvem zdravotnictví a ZENOVA services s.r.o. podepsána v dubnu 2018. Zahrnuje tradičně vymezení úklidu budovy a prostor ministerstva.  Jenže zakázka na úklid prostor úřadu má podle smlouvy hodnotu 3 071 815 korun s DPH ročně. Jedná se o paušální platbu. Za čtyři roky úklidu po úřednících je to více než 12 milionů korun. Ještě před dvěma roky přitom ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s totožnou firmou – ZENOVA services s.r.o. také smlouvu na úklidové služby v obdobném rozsahu. Její hodnota dosáhla podle registru smluv 2 103 769 korun s DPH. Současná zakázka je podle těchto údajů předražená o téměř milion korun ročně, za čtyři roky trvání smlouvy vznikne ministerstvu zdravotnictví škoda ve výši 3 872 184 korun. „Uvedená hodnota nové smlouvy byla řádně vysoutěžena v rámci transparentní veřejné zakázky. Byla promítnuta rostoucí inflace a především významný nárůst mzdových nákladů na úklidové pracovníky. Pokud posuzujeme roční nárůst oproti předešlé smlouvě, jedná se o 800.000 Kč/1 rok, což odpovídá trendům na trhu poskytovatelů úklidových služeb v posledních letech,“ hájí za ministra zakázku mluvčí úřadu. 

Smlouva na úklid odhaluje ale další podezřelou věc. Úklid se totiž týká i údajných kanceláří v luxusní rezidenci soukromého vlastníka v pražských nuslích. Velmi netradiční už je specifikace úklidu další budovy a pozemku. „V budově č.p. 827 na pozemku parc. č. 1496 v katastrálním území Nusle, zapsané na LV č. 725 Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu,“ uvádí se ve smlouvě ministerstva zveřejněné v registru smluv. 

Jedná se o luxusní soukromou čtyřpatrovou vilu v pražských Nuslích, stojící na rohu Krokovy a Lumírovy ulice. Ministerstvo zdravotnictví není vlastníkem budovy. „Nejedná se o úklid soukromé nemovitosti, ale o úklid prostor, které má Ministerstvo zdravotnictví v této budově na základě nájemní smlouvy pronajaty pro potřeby odboru evropských fondů a investic, konkrétně jsou využívány pracovníky reformy psychiatrické péče,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Podle serveru Seznam Zprávy, pracuje právě na reformě psychiatrické péče Dita Protopopová, zapletená do kauzy únosu Babišova mladšího syna. Zda v luxusní rezidenci úřaduje přímo ona nám ministerstvo nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Zda si skutečně ministerstvo zdravotnictví musí pronajímat prostory a nedokáže už nalézt žádné volné kanceláře ve svých objektech je také otázkou.    

Registr smluv odhaluje přesný postup, jak obviněný Tomáš Horáček uspěl se svou firmou První chráněná dílna s.r.o. na ministerstvu 17. 7. 2017, tedy v éře ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, dnes ředitele Fakultní nemocnice Motol. 

Tehdy úřad pod Ludvíkovým vedením vystavil Horáčkovi první objednávku v hodnotě 499 714 korun za úklid v období od 18. 7. do 30.9. 2017. Dále následovala smlouva na období od 1.10.2017 do 30.11.2017, ta přinášela Horáčkovi 179 028 korun měsíčně a postupně byla dodatky prodloužena do 31. 1. 2018 a 31. 3. 2018. Poslední dodatek této smlouvy byl podepsán 23. 1. 2018, to už byl Adam Vojtěch ministrem téměř 2 měsíce. Poslední Horáčkův byznys na ministerstvu pak byla objednávka na úklid v období od 1.4.2017 do 30.4.2017 v hodnotě 162 872 korun. Podnikatel Horáček si tak na ministerstvu zdravotnictví přišel minimálně na 1,7 milionu korun. Součástí smluv jsou totiž položky mimořádných úklidů, jejichž skutečně odebrané množství a jejich hodnotu, nelze ze smluv vyčíst. 

Z těchto údajů vyplývá, že úřad pod vedením ministra Vojtěcha přihrál Horáčkovi více než půl milionu korun.  Ministr zdravotnictví se k palčivému tématu nevyjádřil, jeho mluvčí hájí postup úřadu časovou tísní a neschopností vypsat správně veřejnou zakázku. „Proto ministerstvo oslovilo druhého uchazeče v pořadí, tj. společnost První chráněná dílna s.r.o., která byla ochotna úklidové služby za ceny uvedené v předložené nabídce v rámci zrušené veřejné zakázky provádět,“ uvedla mluvčí Štěpanyová. Dlužno dodat, že žádnou luxusní vilu zřejmě podnikatel Horáček neuklízel, a i tak však vyšly jeho služby ministerstvo významně levněji než současná úklidová firma.

Paradoxní situace je to navíc v tom, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s gustem odvolává ředitele státních nemocnic, kteří mají nejasnosti ve veřejných zakázkách nebo byli propojeni se obviněným Horáčkem. Samo ministerstvo se ale v oblasti úklidu pod jeho vedením jako dobrý hospodář dost možná nechová.

Martin Černý